Receptförskrivning häst

I samband med besök hos oss kan det hända att veterinären skriver ut läkemedel till din häst. Läkemedlen kan hämtas på vanliga apotek. En del apotek har ett större sortiment av djurläkemedel än andra. Om du är osäker rekommenderar vi därför att du frågar din veterinär var man enklast hämtar ut läkemedel i närheten av där du bor.

Våra veterinärer får enligt lag inte skriva ut läkemedel utan att först undersöka den häst som behöver läkemedlet.
Undantaget är avmaskningsmedel som kan skrivas ut utan föregående undersökning av hästen om man har tillgång till resultatet av ett nytaget träckprov.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas