Ortopedi häst

Allra vanligast hos häst är olika typer av ortopediska problem, det vill säga problem från skelett, muskulatur, senor och leder som yttrar sig som hälta eller nedsatt prestation.  Våra sjukhus och kliniker har erfarna ortopeder med många års erfarenhet i yrket, specialistortopeder, specialister i hästens sjukdomar, europeiskt diplomerade ortopediska kirurger och veterinärer med kompetens inom kiropraktik. Veterinärerna arbetar tillsammans med övriga yrkeskategorier som beridare, sadelutprovare, rehabtränare och hovslagare. Utbudet varierar mellan de olika klinikerna men ett gott samarbete mellan våra enheter möjliggör att komplicerade fall kan remitteras till våra specialisthästsjukhus.

Din häst blir först undersökt med målet att fastställa var den kan ha ont. Det kan gälla hälta/rörelsestörning i ett eller flera ben, ryggproblem och skador i halskotpelaren. Om det krävs kan du eller någon av våra beridare behöva visa problemet uppsutten.

Efter att vi lokaliserat rörelsestörningen, vanligen med diagnostiska bedövningar, används oftast bilddiagnostik som digitaliserad röntgen, ultraljud och scintigrafi fför att fastställa diagnosen. Vi försöker alltid att, om möjligt, komma till en diagnos vid första besökstillfället och man får räkna med att vägen till diagnos tar några timmar men kan ta längre tid speciellt om hästen har ont på flera ställen. Beroende på diagnos kan vi sedan behandla din häst medicinskt eller kirurgiskt samt med till exempel kiropraktik/osteopati, akupunktur och shock wave. Vi hjälper dig att utarbeta ett rehabiliteringsprogram för din häst.

Knäledshälta på häst

Vi kan förenklat påstå att det finns principiellt tre olika orsaker bakom knähälta som kräver olika behandling.

Sjukdom av utvecklingsrubbningstyp

I knäleder hittar vi osteochondros, vanligen på den yttre rullkammen som knäskålen ledar mot och vi ser cystor och mindre defekter av ledbrosk vanligen i den inre meniskleden. Här krävs behandling med artroskopi.

Olycksfallsskador

Vid yttre våld och olycksfall kan många olika vävnader skadas. Vi ser skador på ledband, på menisker, i korsband, frakturer och broskskador. Behandlingen beror av skadans art. Skador orsakade av stort trauma leder tyvärr ofta till kroniska hältor.

Överansträngningsskador

Detta är den vanligaste orsaken. Den förklaringsmodell vi använder oss av ser som orsak att hästen använts på ett sätt den inte klarat av eller varit tränad för. Behandlingen går ut på att få inflammationen i knäleden att lugna ner sig och starta en rehabiliteringsträning med målet att hästen ska komma till sin ideala form igen för att sedan kunna prestera på en hög nivå under en lång tid.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas