MRI-undersökning häst

MRI står för "Magnetic Resonance Imaging" och är en mycket bra teknik för att skilja mellan olika låga hältor hos häst där annan bilddiagnostik som t ex röntgen och ultraljud inte räcker till. Sedan flera år tillbaka finns möjligheten att göra MRI på nedre extremiteter på stående och sederad häst.

MRI innebär att det undersökta benet utsätts för ett magnetiskt fält och korta pulser av radiovågor. Det svaga ekot av dessa radiovågor från benet används för att bygga upp en bild. Signalen varierar beroende på vad vävnaden är uppbyggd av. Detta ger en möjlighet att skilja på ben, senor, fett, vätska osv. Därmed ser man inte bara anatomiska förändringar utan även vissa fysiologiska förändringar som exempelvis inflammation i benvävnad.

Fördelarna med MRI

•    Högkvalitativa bilder på såväl skelett som mjukdelar, dessutom tillsammans. Detta innebär bra bilder på infästningar och övergångar mellan olika vävnader. Skador i flera vävnader syns samtidigt. 
•    Ingen radioaktiv strålning används och det finns inga kända biologiska biverkningar.
•    Stående MRI är förenat med mindre risker jämfört med MRI under generell anestesi (narkos).
•    En ovärderlig teknik där det går att skilja mellan de många olika orsakerna till låg hälta hos häst där annan bilddiagnostik som  röntgen och ultraljud inte räcker till. 
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas