Titthålskirurgi för häst

Laparoskopi

Laparoskopi är en teknik som gör det möjligt för oss att operera i buken utan att vi behöver öppna med ett stort operationssår. Vi arbetar genom cirka centimeterstora öppningar med en kamera och långa instrument. Bildkvaliteten är extremt hög och det går att göra bra bedömningar. För att hålla isär bukorganen, så det är möjligt att se och arbeta, fyller vi bukhålan med koldioxid.

Fördelar med laparoskopi

Det är en teknik som ger minimal vävnadsskada och som därmed medför:
•    Minimal tid för sjukhusvistelse och läkning och i de flesta fall kan hästen gå tillbaka till arbete 2 veckor efter operation.
•    Det kosmetiska resultatet blir utmärkt.
•    Hästen har mindre ont efter operation och behöver mindre medicinering.
•    Många laparoskopier kan utföras på stående vaken och sederad häst och man undgår eventuella komplikationer och risker med full narkos.

 Vilka operationer kan vi utföra med laparoskopi?

Många bukorgan, som stora delar av tarmen, urinblåsa, inre könsorgan, mjälte och lever går att visuellt undersöka och ta vävnadsprover från. Vid tecken på kronisk kolik eller vid avmagring är det till stor hjälp för att komma vidare i utredningen - exempelvis utvärdering av onormala fynd som upptäcks vid rektalundersökning och bukultraljud.

Äggstockstumör

Äggstocken avlägsnas på stående, sederad häst. Laparoskopimetoden innebär väsentligt mycket mindre vävnadsskada jämfört med traditionell teknik.

Klapphingst (kryptorkism)

Om den ena eller båda testiklarna inte har vandrat ner i pungen krävs normalt en relativt omfattande operation. Då vi använder laparoskopimetoden för att avlägsna testiklarna kan den utföras på stående, sederad häst och hästen kan vanligen arbeta igen efter 14 dagar.

Pungbråck

Vid vissa fall av pungbråck (d v s del av tarm har fallit fram genom den öppna kanalen ned till pungen) där tarmen ännu är oskadad, går det att operera med laparoskopi. Tarmen förs tillbaka in i bukhålan och öppningen mot pungen kan förslutas för att förhindra recidiv (återfall).

Mjält-njurbandet

En orsak till kolik hos hästar är att grovtarmen lägger sig fel och kläms fast mellan mjälten och njuren. Hos upp till 20% av dessa hästar återkommer problemet. På stående häst och med laparoskopiteknik kan vi försluta utrymmet där tarmen kan fastna och förhindra recidiv (återfall).

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas