Kirurgi för häst

Hos oss finns diplomerade hästkirurger och våra operationslokaler håller högsta standard med stränga hygienkrav. På hästsjukhuset finns resurser att utföra i stort sett alla förekommande typer av kirurgiska ingrepp.
 
Utvecklingen går mot operationstekniker som medför minimal vävnadsskada för en snabbare läkning och om möjligt också att kunna utföras på stående häst för att undvika de risker som finns vid allmän narkos. Exempel på detta är artroskopi, laparoskopi och laserkirurgi.
 
Narkosmetoder och övervakning av narkos har dock utvecklats mycket och riskerna för komplikationer har minskat. På grund av sin storlek, tyngd och kroppsbyggnad löper hästen en större risk för komplikationer under narkos jämfört med mindre djurarter. Den största internationella studie som gjorts inom detta område visar på 1.9 dödsfall av var 100:e häst som genomgått narkos, men på hästsjukhuset ligger siffran lägre tack vare att vår speciellt utbildade narkospersonal använder modernaste narkosteknik och övervakningsutrustning.

Sårskador

Hästsjukhuset tar varje år emot många hästar med sårskador för behandling. Många av dessa är omfattande och med skador av vital vävnad som kräver operation. Vi använder oss av Versajet, en sårrengöringsteknik som revolutionerat resultaten av sårbehandling.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas