Hormonanalyser häst

Med modern, avancerad apparatur kan vi utföra hormonanalyser och mäta hormonhalter i blodet. Bland andra T4 och TSH för att utvärdera sköldkörtelns funktion eller kortisol som kan hjälpa till att diagnostisera ett flertal vanliga sjukdomar som Addison eller Cushing.

Analys av TLI, B12 och folsyra används framför allt vid utredningar hos patienter med kroniska mag-tarmproblem. Troponin I analyseras på patienter med hjärtproblem, en hjälp för att ställa diagnos och göra en behandlingsprognos. 

De hormonanalyser som framför allt är användbara på häst är ACTH som kan diagnosticera Cushings sjukdom. Vi kan också mäta ACTH hos hundar. Vi analyserar även hormoner för att utreda eventuella sjukdomar i reproduktionsorganen, så som äggstockstumörer eller testikeltumörer.

 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas