Elektroterapi

Elektroterapi gör att läkningsprocessen påskyndas och är samtidigt smärt-lindrande. Vi använder oss av TENS, NMES och intraljud. Oftast sker elektroterapi i kombination med annan behandling.

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst