Bakteriologisk odling

För att kunna behandla infektioner med rätt typ av antibiotika och för att undvika det ökande resistensproblemet (att bakterier blir okänsliga mot antibiotika) är det viktigt att göra en bakterieodling. Detta för att först se att det verkligen är bakterier som orsakar sjukdomen samt vilken typ av antibiotika som kan fungera mot bakterieinfektionen. Vi har på sjukhusen och flertal kliniker tillgång till en välutrustad mikrobiologisk avdelning med erfaren personal som gör bakterieodlingar på många olika provmaterial, t ex urin, öron, förändringar, sår samt vätskor som till exempel ledvätska eller blod.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas