Avlivning häst

Ett värdigt slut

En dag kommer den stund då du som hästägare måste bestämma när din vän ska få sluta sina dagar. Det är bra att tänka igenom hur du vill göra i förväg men ibland är det inte möjligt. Kanske börjar din häst bli gammal och har fått krämpor som påverkar livet allt för mycket. Eller så står du inför en akut situation med en skada eller sjukdom som kräver komplicerad behandling. I värsta fall är skadan eller sjukdomen inte behandlingsbar. Då finns inget att välja på.

När hästen skadas

Om hästen får en skada som inte läker och som gör att den inte kan användas till aktiv träning och tävling kan den bli utdömd. Det betyder att du som ägare kan få ut försäkringsbeloppet vid avlivning av hästen. Du kan även välja att låta hästen leva. Då kan den triangelmärkas vilket gör det möjligt för dig att få ut en del av försäkringsbeloppet. Däremot får hästen inte tävla. Beslutet fattas alltid i samråd med veterinär och försäkringsbolag. Prata med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Försäkring och kostnad

Ofta kommer man fram till beslutet i samråd med veterinär. Du skickar ett veterinärintyg till försäkringsbolaget med begäran om avlivning av häst. När du fått tillstånd bokar du tid. Du bör samtidigt avtala hur kroppen ska tas omhand. Du betalar för avlivningen och omhändertagandet av kroppen. Snabba förlopp gör ibland att hästen dör utan att man hinner tillkalla veterinär. Kontakta försäkringsbolaget innan kroppen tas omhand. De kan begära undersökning eller obduktion. Ibland vill de se kroppen.

Så här går avlivning häst till

Våra veterinärer är erfarna och hästvana och gör allt för att situationen ska vara trygg för hästen. Det hela går fort och är skonsamt för hästen även om det kan upplevas dramatiskt. En del hästägare avstår från att vara med och tar istället farväl innan.

Medicinsk avlivning häst

Hästen sövs med en överdos av sömnmedel. En medicinsk avlivning får endast utföras av veterinärer. Veterinären sätter en permanentkanyl, vanligen i ett blodkärl på halsen. Först får hästen lugnande medel och när det verkat ges avlivningsvätskan som är ett sömnmedel. Under tiden man injicerar avlivningsvätskan kommer hästen att somna. Den blir medvetslös och faller till marken eller golvet. Om hästen är sjuk kan sövningsfasen ta lite längre tid. Hästen kan rycka eller sprattla med benen och dra några sista djupa andetag, vilket kan upplevas som obehagligt. Hästen dör av att det centrala nervsystemet slutar fungera och den får andnings- och hjärtstillestånd.

Mekanisk avlivning häst

En så kallad bultpistol används för att bedöva hästen. Den har ofta formen av en cylinder och laddas med en krutladdning som skjuter ut en bult mot hästens panna. Hästen blir omedelbart medvetslös och faller omkull. Det hela går väldigt fort. Direkt därefter måste hästen avblodas. En mycket vass kniv sticks in i övergången mellan halsen och bogen och halspulsådern skärs av. Den hastiga och massiva blodförlusten gör att hjärtat stannar och hästen avlider. Kroppsreflexer, som bensparkar och djupa suckar, kan förekomma. Det är helt normalt men kan upplevas som otäckt.

Ta med passet

Glöm inte ta med legitimation. Om det är någon annan än du som kommer in med hästen, måste du skriva en fullmakt där det står att den får avlivas. Hästens pass ska också vara med och fyllas i av veterinären.

Vad händer sen?

Kremering

När din häst har avlidit hos oss ser vi till att den transporteras till ett hästkrematorium. Kremering innebär att kroppen bränns och askan tas omhand av krematoriet. Du kan också välja separat kremering då du kan få tillbaka en del eller hela askmängden i en askkista eller urna. Askan kan du sedan antingen sprida på en plats du själv valt eller gräva ner där du önskar.

Begravning

Om du vill begrava hästen hemma måste du ha tillstånd av Länsstyrelsen. Du måste själv ordna med allt praktiskt och förstås följa de regler om grävning och återfyllning som gäller. Kontrollera med din länsstyrelse om vad som gäller.

Slakteri

Hästen kan även avlivas på slakteri. Det sker med bultning och avblodning. När hästen avlidit och kroppen blivit godkänd av en besiktningsveterinär på slakteriet säljs köttet vidare till styckningsföretag. Delarna säljs sedan till butiker, restauranger och charkuteritillverkare.

Destruktion

På en destruktionsanläggning mals kroppen ner till en destruktionsmassa tillsammans med andra djur. Efter behandling körs massan till olika värmeverk. Biomal är en del av bränslet när man producerar fjärrvärme till bostäder och industrier.
 

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas