Ledkirurgi för häst

Artroskopi

Artroskopi är en modern metod för undersökning och behandling av leder för minimal vävnadskada vid operation och för precis behandling. I stort sett alla leder på hästens ben är åtkomliga för ett ingrepp. Våra diplomerade kirurger har tillgång till den senaste tekniska utrustningen och det är möjligt för våra djurägare att via den digitala bildhanteringen få se skadan på sin egen häst.

Artroskopi betyder att man undersöker en led med en kamera som är 4 mm i diameter och som ger en bild på en bildskärm. Metoden och utrustningen lämpar sig också väl för att undersöka och behandla skador i senskidor och bursor.

Artroskopi genomförs på sövd häst. En stor fördel med artroskopi vid ortopediska ingrepp jämfört med äldre teknik där leden/senskidan öppnas, är de små operationssåren som medför en mycket kortare konvalescens. Tekniken medför också bättre åtkomlighet för att undersöka och behandla områden som tidigare inte var möjliga att nå. Små specialgjorda instrument används för att avlägsna benfragment och skadat brosk, fräsa bort benkammar och för att reparera skadade mjukdelar. Vid mer komplicerade skador kan tekniken användas vid behandling av bencystor och vid transplantation av skadat ledbrosk.

Många hästar behandlas för ledinfektion varje år. Om det inte går att häva infektionen blir hästen kroniskt halt. På hästsjukhuset opererar vi med artroskopi för att effektivt avlägsna smuts som hår och annat som trängt in i leden eller senskidan. Metoden innebär att behandlingstiden, jämfört med tidigare, har kunnat kortas och behandlingsresultaten har förbättrats. Tidig behandling påverkar prognosen gynnsamt.

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas