Stanna kvar på Evidensia, men ändå röra sig vidare

onsdag 21 december 2022
Evidensia vill vara förstahandsalternativet vid anställdas olika livsskeden och önskningar om yrkesmässiga förändringar. Cassandra, Louise och Anna är några som rört sig vidare, men utan att byta arbetsgivare.   

Pia Madsen är HR-chef för Evidensia Sverige och berättar hur det fungerar när medarbetare flyttar på sig internt eller byter arbete/roll. 

- De första indikationerna på att en anställd önskar en förändring kommer oftast upp i medarbetarsamtalen då syftet med dessa samtal är just att prata om den individuella planen framåt. 

En del vänder sig direkt till HR-avdelningen när de vill ha samma arbetsuppgift, men på en annan Evidensiaenhet. Den vanligaste anledningen är att man mött kärleken i en annan stad och då bestämmer sig för att flytta. Dock förespråkar vi att diskussionen tas upp med närmsta chef först, sedan kan HR ta det vidare. Ibland kommer ambitioner om större förändringar till vår kännedom via medarbetarens klinik- eller Affärsområdeschef. 

Oftast sker ändå förändringen på eget initiativ framför rekommendation från andra när man vill karriärutvecklas. För utlysta tjänster finns således nästan alltid befintliga medarbetare bland de sökande. - I vår rekryteringsprocess ska alla interna kandidater bli kallade till intervju, sedan är det inte en garanti för att få jobbet, men du ska ha det försprånget mot externa sökande. Dessutom har vi en öppen dialog med klinikchefen om deras medarbetare är aktuell för en annan tjänst.   

När nya chefstjänster ska tillsättas sker alltid fackliga förhandlingar, motivering till varför man valt kandidaten och med försäkran om att denne har rätt kompetens för jobbet.   

Pia ser enbart positivt på den interna rörligheten, viljan att stanna kvar och fortsätta sin utveckling inom företaget. Evidensia finns på 72 ställen i Sverige och består även av centrala supportfunktioner. Som stort, växande bolag har Evidensia ofta möjligheter att möta medarbetarnas olika livsskeden och vilja till yrkesmässiga förändringar. Eller som Pia säger:

- Jag har arbetat på samma arbetsplats i 22 år och med egna positiva erfarenheter samt som HR-chef ligger nöjda medarbetare mig nära. Inga dörrar ska vara stängda på Evidensia och min står alltid på glänt. Det vill jag att alla ska veta.

Cassandra kombinerar veterinärmedicin och ekonomi

Sedan i höstas har Cassandra Linder två diametralt olika roller på Evidensia då hon arbetar som affärsutvecklare på supportkontoret måndag-tisdag och klinikveterinär onsdag-fredag. 

Cassandra har ekonomistudier på Handelshögskolan i Stockholm i ryggen, men någonstans på vägen bestämde hon sig för att bli veterinär framför att arbeta inom den finansiella sektorn. Sagt och gjort, medan Cassandra tog sin Master i accounting och financial management så gick hon de två första åren på veterinärutbildningen parallellt. Januari 2022 blev hon färdig veterinär och började jobba på Evidensia Djurkliniken Nacka. 

- Men så föddes tanken på hur fantastiskt det hade varit att kombinera båda delarna, förklarar Cassandra. Därför hörde jag av mig till Evidensia centralt och etablerade kontakt med avdelningsansvarig på Affärsstöd. Efter ett tag återkom han med ett projekt inom affärsutveckling som han undrade om jag ville delta i. Och på den vägen är det. 

Cassandra har varit transparent med sina planer och önskningar från början. Redan i anställningsintervjun för sin veterinärtjänst pratade hon om att kunna få användning av sin tidigare bakgrund i någon form, och klinikchefen uppmuntrade. 

- Hon vill att jag ska trivas på min arbetsplats och göra vad jag brinner för, därför gick det att lösa på ett bra sätt, intygar Cassandra. 

Både lokalt och centralt arbete för Louise

Louise Strand är en annan Evidensiamedarbetare som delar upp sin tid. I hennes fall mellan att vara klinikchef på Ugglarps Gård Evidensia och tillförordnad Affärsområdes-chef häst. Beslutet att ta AO-jobbet grundade sig i en specifik känsla. 

- Jag kände att det började kittla lite i magen vid tanken, förklarar hon. Efter tre år på Evidensiaklinik är min praktiska erfarenhet väl förankrad, vilket var viktigt för mig att ta med in i ledningsgruppen. Nu kan jag säga ”det är så här det funkar” och förvalta den nya tjänsten väl.  

Min rollfördelning är ungefär 50-50, och mest spännande är att det varierar från dag till dag. I förmiddags var jag inne på kliniken, sedan satt jag i AO-möten hela eftermiddagen. Anknytningen till den egna kliniken ska bibehållas och de främsta prioriteringarna är att stötta när det behövs.  

Louise menar att uppdelningen även tjänat som inspiration för hennes ordinarie jobb på Ugglarps Gård Hästkliniken Evidensia. Kollegorna på de andra hästklinikerna är hon tajt med sedan tidigare och när hon klev in som tillfällig chef var deras acceptans omedelbar. 

- Oh, ja! Jag jobbar inte kliniskt själv utan med ledarskap och marknadsföring, så de kan lära mig en massa om de kliniska delarna. Mycket av arbetet hade varit svårt utan att ha dem med mig. Vi kompletterar varandra väldigt bra. 

Cassandra Linder håller med om korsbefruktningen som uppstår när olika funktioner och kompetenser slås samman. 

- Med mina blandade arbetsuppgifter får jag en helhetsbild av företaget. På supportkontoret pratar vi affärsutveckling och det perspektivet är jätteintressant. Jag tror det tillför mycket att integrera de som jobbar veterinärmedicinskt med övriga supportfunktioner och dela sina erfarenheter. 

Rekommenderar andra att våga

Så är en uppdelning av roller något de skulle rekommendera till andra medarbetare?

-  Ja, absolut. Det behöver inte vara definitivt utan testa att ta ett tidsbegränsat vikariat, då kan du känna efter om det är något du vill göra även i fortsättningen. Fler borde utmana sig själva, tycker jag, uppmanar Louise. 
Cassandras medskick till andra som kan tänka sig att dela upp sitt arbete lyder:

- Är du intresserad av att jobba lite mer med administration eller centralt, var inte rädd för att söka en sådan roll. Eller våga fråga, det kan finnas en öppning någonstans. 

Anna flyttar, men behåller jobbet

I januari kliver Anna Djupenström in på Evidensia Djursjukhuset Malmö för att börja som djurvårdare. Ny arbetsplats och nya kollegor, men helt nytt är det ändå inte. Anna kommer nämligen från Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens Kurva i Stockholm och byter från en Evidensiaenhet till en annan.Annas sambo är från Skåne, men paret flyttade när hon fick jobb i Stockholm. Några år senare vänder de neråt igen då han fått arbete där.  

- När flytten var bestämd började jag titta på olika möjligheter. Då jag kommer från ett stort sjukhus var byte till något likvärdigt mest intressant, och gärna Evidensia. Min chef på Södra Djursjukhuset rekommenderade djursjukhuset i Malmö, mejlade dit och frågade om det fanns någon plats ledig. Sjukhuschefen hörde av sig och sedan har samtalen skett mellan mig och deras chefssköterska. Det gick väldigt smidigt.

En klar fördel är att Anna går direkt till en tillsvidareanställning i stället för sedvanlig provanställning då hon redan inne i Evidensia. Den nuvarande chefen kunde också gå i god för henne i sin nära dialog med nästkommande chef. De positiva bitarna väger tungt för båda parter.

- Det kommer bli en månads glapp mellan att jag slutar i Stockholm och börjar i Malmö och då fick jag tjänstledigt, berättar Anna vidare. På det sättet känner jag mig ännu mer omhändertagen, särskilt med tanke på att flytten och det praktiska runtomkring är en stor grej i sig. 

Samtidigt som julen firas i Skåne ska hon åka förbi sjukhuset, hälsa på de kommande kollegorna och kolla hur det ser ut. Än så länge har Anna bara sett miljöbilder, läst artiklar och fått saker om Djursjukhuset Malmö berättat för sig – vilket aldrig bekommit henne. Hon vet ju att det är Evidensia.