Så förhindrar vi eventuell smittspridning

måndag 6 april 2020
hygien_800x400

Evidensia behöver, precis som alla andra, ta vårt ansvar vid den rådande risken för coronasmitta. Därför praktiserar vi noggrann hand-, klinik- och luftvägshygien hos oss.

Våra besökare är välkomna som vanligt men uppmanas att följa våra hygieninstruktioner samt förhålla sig till följande:

  • Är du bekräftad bärare av covid-19 viruset, visar symptom som feber, hosta, snuva eller halsont alternativt satt i karantän för att du eventuellt kan vara smittad, besök inte våra hästkliniker eller hästsjukhus 

Stämmer du in på något av ovanstående:

  • Ring din klinik först för att informera om läget, tillsammans kan ni komma fram till en alternativ lösning 
  • Låt någon annan som är symptomfri att ta din häst till veterinärbesöket 
  • Behöver din hästAKUT hjälp, vänd dig om möjligt till något av våra större hästsjukhus 

Vi ber också alla hästägare om följande vid klinikbesöket:

  • Undvik trängsel – var i största möjliga mån enbart 1 person per patient inne på hästkliniken/hästsjukhuset 
  • Håll avstånd med minst 2 meter till oss som jobbar här och andra besökare. Ta också hänsyn till eventuella avståndsmarkeringar. 

Tack för din medverkan, tillsammans kan vi förhindra eventuell smittspridning.