Parasitsäsongen är här – dags att ta prov på hästarna

fredag 26 maj 2017
avmaska-hästar
  • Avmaskning
  • Inälvsparasiter
  • Mask

Den senaste tiden har Evidensias veterinärer tagit hand om många hästar med parasitrelaterade problem. Problem som orsakar stora lidanden och som hade kunnat undvikas med bra rutiner innefattande träckprov, avmaskning och beteshygien. Veterinärerna slår nu larm för att öka kunskapen hos hästägare och bidra till att förbättra hälsan hos våra hästar.

Inälvsparasiter kan ställa till med stor skada. Hos föl är spolmaskinfektioner vanligast och kan i värsta fall leda till en livshotande förstoppning. Bandmask är vanligt hos hästar i alla åldrar och kan bland annat orsaka kolik.

– Värst är dock den stora blodmasken, som obehandlad kan orsaka allvarliga skador som uppkommer när larver vandrar i tarmens blodkärl. De skador som uppkommer kan leda till akut kolik, bukhinneinflammation och i värsta fall orsaka dödsfall, därför behöver man ta problemet på allvar, säger Inge Durie som är veterinär och specialist inom internmedicin vid Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm.

 

Inge Durie är veterinär och europeisk specialist inom internmedicin på häst på Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm.

 

Vuxna spolmaskar lever i fölets tunntarmar. De tar upp näring från tarmen och detta gör att fölet växer dåligt. Spolmask kan även leda till livshotande förstoppning i tunntarmar.

 

De stora blodmasklarverna kan orsaka stopp (tromboemboli) i tarmens blodkärl. Till följd av proppen och inflammationen i blodkärlen drabbas tarmen av syrebrist (svart färg på bilden). Syrebristen ger allvarliga skador i tarmen och gör att delar av den kan behöva tas bort genom operation. Om tarmen brister kan hästen dö.

Parasiterna bekämpas genom god beteshygien och genom avmaskning. Avmaskningsmedlen är receptbelagda och ska användas då träckprov visar att hästen har en hög parasitbörda eller vid förekomst av bandmask eller den stora blodmasken.

– För att förebygga maskrelaterade problem är det viktigt med goda rutiner för kontroll av parasitbördan. Så här års är det viktigt att ta träckprov och man bör även låta göra en odling för att utesluta eller bekräfta förekomst av den stora blodmasken, säger Inge Durie.

Odling för att hitta den stora blodmasken är en analys som inte alltid ingår i de vanliga träckprovspaketen, vilket gör att man riskerar att missa den. Tills nyligen diagnosticerades den stora blodmasken med hjälp av en två veckor lång larvodling, men nu har SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) utvecklat ett nytt test – en PCR (polymerase chain reaction), som är både snabbare och känsligare och enkelt påvisar förekomst av den stora blodmasken.

 

Läs mer om hur du undviker problem med sommarbetet här i Djurvårdguiden.