Många vägar till kompetensutveckling hos Evidensia

måndag 19 december 2022
Evidensias utbildningsmöjligheter ska möta medarbetarnas vilja till utveckling. Med kompetens nära till hands kan personer, kliniker och sjukhus växa och erbjuda kunskapen till de som bäst behöver den: djuren.  

IVC Evidensia Academy fungerar som den övergripande leverantören av alla kurser Evidensia behöver. Utbildningarna följer våra särskilda önskemål eller riktlinjer och flera har tagits fram när vi saknat dem hos andra kursleverantörer. De mer praktiska kurserna är fysiska och hålls på olika ställen i landet. 

Academy möter önskemål och behov från klinisk personal som vill förkovra sig ytterligare och flera kurser med inriktning medicin och kirurgi är godkända för svensk specialistutbildning. För Djurvårdare finns en anestesi och analgesikurs där deltagarna efter examination blir godkända att söva patienter.

Veterinärer och djursjukskötare som satsar mot toppen kan komma långt med stora ambitioner, stark vilja och de utbildningsmöjligheter som finns. Alla länder inom IVC Evidensia har börjat arbeta på bred front med europeisk specialistutbildning. Man behöver dock vara rörlig då det krävs omfattande handledning på plats, vilket ofta innebär tid på Evidensias största djursjukhus i Sverige eller utomlands.  

Learning Hub är den digitala utbildningsplattformen och den webbaserade kursmiljön syftar till att utvidga möjligheterna för Evidensias olika yrkesgrupper att vidareutbilda sig inom relevanta områden på ett enkelt, tillgängligt sätt. 

Kundservice och det lokala ledarskapet påverkar det dagliga arbetet på klinikerna och hur våra kunder blir bemötta. Av den anledningen finns flera utbildningar i Learning Hub som fokuserar på mjuka värden och riktar sig till exempelvis receptionister och personer med medarbetaransvar. För att alla som arbetar inom Evidensia, oavsett roll, ska hitta något som fyller på det egna kunskapskapitalet utökas kursutbudet kontinuerligt. 

Evidensias digitala ronder äger rum varje vecka för smådjur och för häst. På smådjur varvas ämnen mellan kardiologi, dermatologi och internmedicin. Samtliga ronder spelas in och läggs upp i rondarkivet för de som inte kan närvara live. 

I det digitala biblioteket, eLibrary, får klinikmedarbetare åtkomst till vetenskapliga tidskrifter och de artiklar som krävs för att hålla den veterinärmedicinska utvecklingen i framkant, samt de böcker som behövs för dagligt arbete såväl som för specialistutbildning.

Graduate Academy står för ett 2-årigt program för nyutexaminerade veterinärer som vill bygga på det man lärde sig på universitetet. Två av de fyra kurser man går i programmet varje år är godkända för den svenska Specialistutbildningen och kongressen som ingår har en nätverksbyggande funktion. 

Hämtar kunskap i olika kanaler

Louise Björnheden, veterinär på Sävedalens Veterinärklinik Evidensia, känner att hon får gehör för sina ambitioner att ständigt gå framåt i sitt yrke.  

- I utvecklingssamtal med min chef har vi redan diskuterat min vidareutbildning, så när jag vill gå en kurs går anmälan fort. Genom att bygga på med kompetens tar vi kliniken framåt och behöver inte remittera lika mycket. Däremot försöker jag söka några månader innan för schemaläggningens skull eftersom vi är en liten enhet, och det känns när någon är borta. Men alla kollegor tycker det är viktigt med vidareutbildning, därför täcker vi upp för varandra då en arbetskamrat ska i väg på kurs. 

Sedan jag började för ett år sedan har jag gått både kortare och längre utbildningar. Nu har jag precis anmält mig till ytterligare en. På Evidensia ser jag fram emot att kunna gå ännu fler kurser, tack vare Academy.

Veterinären Sandra Hedberg på Evidensia Valla Djursjukhus Linköping har också tagit flera av Academys kurser på plats, bland annat för neurologi, akut intensivvård och odontologi.

- Jag använder Evidensias olika kanaler för kunskapsinhämtning på flera olika plan, dels för den personliga utvecklingens skull men även som en del i min specialistutbildning. eLibrary har kommit till jättestor användning, både när jag skrivit mitt examensarbete för specialistexamen och i jobbet som klinikveterinär vid flera tillfällen. 

- Vår veterinärgrupp har tittat på en hel del av de digitala ronderna, säger Sandra. Det är jättebra att ronderna ligger uppe så man kan se dem i efterhand, när möjlighet finns.

Även Alexandra Asp arbetar på Valla Djursjukhus, som sjukhuschef. Hennes uppgift är att ta hänsyn till kompetensutvecklingen för individen och djursjukhuset som helhet, menar hon. Alexandra arbetar inte kliniskt, men går de utbildningar som tillskrivs alla med roller liknande hennes.

- Jag har gått Ledarskapsutbildningen, dessutom tar jag de obligatoriska utbildningarna som alla ska gå på Learning Hub när de kommer. Både för att jag behöver veta vad som förmedlas där och se till att vi efterlever det. Det kan ju komma frågor som jag behöver reflektera över, så vi hanterar exempelvis rutiner på rätt sätt. 

Hon är tacksam över Academys anestesiutbildning till Djurvårdare Nivå 3 och tillägger att det varit en självklarhet att samtliga av sjukhusets djurvårdare fått gå den så att de kan få fler och roligare arbetsuppgifter i verksamheten.

Från eget lärande till att lära andra

Djursjukhuschefen på Evidensia Djursjukhuset Gammelstad, Louise Tardén, anser att vidareutbildning är avgörande för djursjukvård på en hög nivå samt skapa trygghet för medarbetarna i det dagliga arbetet. 

I Gammelstad finns veterinären Peter Zaff, som kan profilera det. Han har gått hela Evidensias odontologiutbildning (djurtandvård) och tar examen i februari 2023. Från att själv utbilda sig har han nu även börjat assistera på utbildningarna, vilket passar väl in i tänket hos Evidensia: att förvalta sin kunskap och dela med sig av den till andra. 

- Min erfarenhet av tand går tillbaka till 2015, men odontologiutbildningen har gett så mycket extra, både i kunskap och självförtroende, säger Peter. Som senior tandläkare hos oss handleder jag mina yngre kollegor och därför är det värdefullt att gå bredvid Evidensias odontologiansvarige på utbildningarna och möta frågor. Man får se allt som andra gör flerfaldigt, det är den stora fördelen med att undervisa. 

Utöver att åka iväg för egen utbildning och i rollen som lärare förespråkar han starkt det som finns på Learning Hub.  

- Learning Hub har en varierande bredd och alla kan ta del av innehållet när det passar dem. För oss som är Evidensias nordligaste sjukhus är det förstås en fördel när utbildningar går att ta digitalt och jag älskar det sättet att jobba!

Undervisning hemma

Utbildningar kommer som sagt i många former hos Evidensia, och för många blir undervisning på hemmaplan också en betydande del. 

Alexandra Asp, Valla Djursjukhus: 

- Vår internutbildning satsar vi mycket på. Nu har vi till exempel hjärt-lungräddningsdagar där en veterinär och sköterska på varje avdelning satt samman en utbildning utifrån de kunskaper man har inom ämnet. Sedan välkomnar vi de som vill komma till oss, som Evidensias anestesiolog som varit här vid ett par tillfällen och hållit utbildning på plats i hur man bäst söver och sköter narkosen för våra olika patienter.  Louise Tardén på Djursjukhuset Gammelstad håller med och berättar om deras löpande internutbildningsdagar som återkommer regelbundet. Även hon nämner samma anestesiolog som vid sjukhusets årliga anestesivecka kommer upp och håller narkosutbildningen i ett svep för hela personalgruppen. Styrkan i att kunna använda centrala resurser är att alla får samma information samtidigt, i en kurs där teori och praktik varvas.

Det dagliga stödet kollegor emellan är såklart även det en förutsättning i lärandet.

- Vi har flera veterinärer som är inskrivna i specialistprogrammet hos oss och kurserna går de i huvudsak via Academy. Här hemma driver våra erfarna veterinärkollegor ett aspirantprogram som ska hjälpa till inför specialistexamen. Varje aspirant får sin egen mentor, tillägger Louise.

Kurserna skapar ringar på vattnet

Lusten att vidareutbilda sig har en förmåga att sprida sig när de som berättar vad de lärt sig sporrar andra att anmäla sig till en utbildning. 

- Då jag varit på kurs presenterar jag ofta kursens innehåll och vad den gav. Kanske blir det då som fler inspireras, tror Sandra Hedberg.   

Louise Björnheden ser också att en persons kursdeltagande kan skapa ringar på vattnet. 

- När jag själv gått en kurs har tankar fötts om att ”det här skulle vi skicka iväg hen på” och sedan tagit upp det på kliniken. Jag peppar gärna andra att utveckla sig när så många möjligheter finns hos Evidensia.