Häst- och smådjursklinik senaste tillskottet i Evidensiafamiljen

onsdag 3 oktober 2018
ugglarp
  • evidensia
  • häst
  • hästklinik
  • klinik
Idag gick vi ut med nyheten att Ugglarps Gårds häst- och smådjurskliniker blir en del av oss, ett glädjande tillskott, speciellt då det är första kliniken som tar emot både smådjur och hästar, och det i den djurkliniktäta regionen som Skåne är.

– Kliniken Ugglarps Gård är en mycket fin klinik som har både häst- och smådjursverksamhet och passar väldigt bra in hos oss med tanke på närheten till vårt specialistdjursjukhus i Helsingborg för båda häst och smådjur. De stärker den lokala närvaron i området och ger oss större möjlighet till kunskapsutbyte mellan enheterna i närområdet, och ökar tryggheten för djurägarna med remisser mellan enheterna som har gemensamt journalsystem. Det här kommer att bli riktigt bra för alla, säger Johan Wiklund, vd för Evidensia Djursjukvård.

Naturligtvis är Carin Strand, veterinär och ägare till Ugglarps Gård, lika entusiastisk och ser fram emot alla fördelar som samgåendet medför. Hon säger:

– Vi ser fram emot att bli del av ett större sammanhang, och tycker att det ska bli roligt att bli del av Evidensia Djursjukvård. Det ger oss möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och utveckla den. Att frigöra tid från att hantera löner, hemsida, hygienplaner och bokföring för att få fokusera på att utveckla vården, och också få tillgång till en enorm kunskapsresurs och kompetensutveckling genom Evidensia, känns mycket inspirerande.

Stuteriverksamheten som ligger i anslutning till veterinärklinikerna kommer att fortsätta vara privatägda:

– Stuteriet är vårt eget. Ni slipper föda upp hästar!, säger Carin glatt.

Smådjurskliniken på Ugglarps Gård startade 1999 och består idag av 4 veterinärer och 6 sköterskor . Där finns operationsavdelning, tandklinik, endoskopi, stort laboratorium, ultraljud och man gör det mesta utom ortopedi.

Hästkliniken tillkom 2010 och har idag 4 veterinärer, 2 veterinärkonsulter och 5 sköterskor. Även där finns en hög utrustningsnivå med en stor kirurgavdelning och MRI på stående häst.

Precis som övriga kliniker inom Evidensia Djursjukvård kommer man att fortsätta att arbeta självständigt, och vara den personliga kliniken som känner sina stamkunder och erbjuder högklassig avancerad vård.