​Fokus på kvalitet i djursjukvården – bra för djuren och lägre antibiotikaanvändning

måndag 16 januari 2017
hygienarbete

Krafttag mot hotet om antibiotikaresistens är högaktuellt. I september antog FN en deklaration i samband med ett högnivåmöte i FN:s Generalförsamling och nu den 18 november är det internationella antibiotikadagen.

Med bakgrund av detta är det viktigt att djursjukvården också tar sitt ansvar. Fördelar med en större aktör som Evidensia är att det finns möjlighet att göra investeringar i avancerad utrustning och i stödfunktioner, som tidigare inte fanns. Här är hygien och antibiotika ett prioriterat område.

Tidigare i år anställdes därför Maria Tholander Hasselrot som Hygiene Director. Hon arbetar bland annat med att ta fram gemensamma riktlinjer för hur alla medarbetare inom företaget ska arbeta med vårdhygien och antibiotikaanvändning. Det är viktiga ämnesområden som hänger ihop och påverkar djur- och folkhälsan.

– Vi behöver också ta ansvar för den ökande resistensen genom att bara använda antibiotika när det verkligen behövs, säger Maria Tholander Hasselrot.

Djursjukvården genomgår en ständig utveckling mot mer avancerade metoder och utrustning, något som också efterfrågas av djurägarna.

Ett exempel på detta är Evidensia Specialisthästsjukhuset Strömsholm, där de nya lokalerna utformats med gott hygientänk, ny ändamålsenlig utrustning och bra ljus och flöden. Bygget planerade under lång tid. Här möjliggörs också minimalt invasiv kirurgi. Det innebär att man med titthålsteknik gör operationer som förut gav stora sår och större andel komplikationer. Med avancerad, god och välplanerad vård kan man då även slippa en onödig behandling med antibiotika.

Antibiotikaresistens är ett av våra största hot mot den globala djur- och folkhälsan. Därför behöver vi alla tar ansvar och göra det vi kan för att hämma utvecklingen av antibiotikaresistens. Detta för våra medmänniskors, djurs och barns framtids skull.