Evidensia storsatsar mer än någonsin

fredag 12 mars 2021
storsatsar

Aldrig förr har så många skaffat husdjur. Djursjukvården växer så det knakar, och därmed Evidensia som tar höjd för framtiden.

Många av de största sjukhusen inom kedjan genomgår transformationer då kostymen blivit för trång och behovet finns att hålla jämn takt med det stora vårdtrycket.

Malmö Djursjukhus byggprojekt befinner sig i slutfasen, det nya Djursjukhuset Göteborg öppnar i vår. Specialistdjursjukhuset Helsingborg bygger ut och får ett nytt neurologicenter som ska stå klart våren 2022. Den imponerande expansionen hos Södra Djursjukhuset Kungens Kurva under lång tid resulterar i ytterligare en storleksökning framöver.

Veteranen Strömsholm har de två senaste åren genomgått flera etapper av om- och nybyggnad för ytor som poliklinik, väntrum, lab och ultraljudsrum. Pågående etapp 4 är en utbyggnad med 225 nya kvadratmeter för bild-, operations- och sterilavdelning samt renovering av dessa avdelningars befintliga delar.

Investeringar för att bli ännu bättre

Byggprojekt och övriga investeringar finansieras av såväl stiftelser, donationer som att Evidensias genererade vinst återinvesteras i företaget.

– Investeringarna grundar sig i det våra djursjukhus och djurkliniker behöver och deras önskemål. Vad som ligger i vågskålen för om dessa investeringar ska gå igenom är integrationsmöjligheterna i verksamheterna och användningsnyttan, säger Johan Wiklund, Evidensias vd.

De nuvarande storsatsningarna innebär att Evidensias största remissjukhus ska kunna göra ännu mer. Vi både vill och har kravet på oss att leverera det som djursjukvården kan åstadkomma nu och framåt. Med rådande husdjursboom fordras en hög investeringstakt, större än någonsin. De pågående investeringarna är bara en del av ännu mer som presenteras löpande under året.

Men det handlar inte enbart om att öka sjukhusens storlek utan lika mycket om satsningar på Evidensias spetskompetenser och specialister. Genom att tillgängliggöra de främsta tekniska verktygen för dem fortsätter vi ge djursjukvård i världsklass och ligga i framkant inom flera av veterinärmedicinens områden.

Ny avancerad bildteknik på flera Evidensiasjukhus ger unik kapacitet

En aktuell teknikinvestering är de högfältsmagnetkameror som kommer både Södra Djursjukhuset Kungens Kurva och Specialistdjursjukhusen i Helsingborg och Strömsholm till del.

De vanligaste avancerade bilddiagnostiska metoderna är magnetkamera (MRI) och datortomografi (CT). MRI-tekniken går ut på att man använder ett magnetfält i kombination med radiovågor för att generera tydligare bilder, vilket kompletterar CT:n. Tekniken är relativt ny inom veterinärmedicinen och finns bara hos de stora djursjukhusen.

Chefveterinären bilddiagnostik på Södra djursjukhuset Kungens kurva, Frida Westgren, förklarar:

– MRI:n ger mycket bättre diagnostik inom flera områden som ortopedi, onkologi och neurologi. Metoden är bra på att diagnosticera framförallt mjukdelspatologi och därmed en stor hjälp vid problematik avseende till exempel hjärna, nerver, ryggar, muskler och senor. Den kommer hjälpa oss att snabbare ställa diagnos och därmed ta beslut om vidare behandling.

På Södran utförs avancerad sjukvård och då krävs en MRI för komplett diagnostik. Nu behöver vi inte remittera vidare i samma utsträckning, vilket alltid är till patientens fördel.

Martin Rapp, chefveterinär bild på Strömsholm berättar även han om behovet som kommer bli tillgodosett.

– Vid sidan av CT har vårt sjukhus använt lågfälts-MRI sedan 2004, så vi har lång erfarenhet av MRT-undersökningar. När vi stod inför det faktum att det var hög tid att byta kändes en uppgradering till högfältsmaskin naturlig. Den nya MRT-maskinen ger oss spännande möjligheter och vi känner oss glada och förväntansfulla.

Med tre högfältsmagnetkameror inom Evidensia ökar kapaciteten och täckningen breddas. Sjukhusen kan ta emot ett stort antal remissfall från hela landet, undersöka fler patienter samt vidga den diagnostiska potentialen.

Satsningar för djurens och djurägarnas bästa

Även om förväntningarna på de stora sjukhusen i storstadsregionerna betyder åtskilliga investeringar är långtifrån de mindre Evidensiaenheterna bortglömda.

– De lokala verksamheterna vet bäst vad de och deras djurägare behöver och satsningarna där är logiska följder av det, fortsätter Johan Wiklund. Många omfattande investeringar resulterar dessutom i den fantastiska samverkan som finns inom Evidensia, och innebär nytta för alla. Tidigare har vi satsat stort på det gemensamma journalsystemet, bildsystemet för röntgen som innehåller samtliga Evidensias röntgenundersökningar samt onlinetjänsten Min Veterinär. Allihop står för samarbetsmöjligheter och smidigt remissförfarande när varje enhet integreras med varandra.

Integrationen är ju också en enorm fördel för djurägarna. Oavsett om de träffar en av våra veterinärer i mobilen eller behöver uppsöka klinik i en annan stad finns alltid patienthistoriken lätt tillgänglig.

Evidensia finns för patienternas skull och de kommer till oss när det finns ett vårdbehov. Vi investerar i volym och utrustning – men först av allt i friska djur och djurägare som är lyckliga över att deras vän kan vara med ytterligare några år. Hos oss ligger med andra ord framtiden.