Evidensia stänger tre hästkliniker

måndag 21 oktober 2019
häst_stängerkliniker_02_800x400

Evidensia avvecklar tre av våra hästkliniker, med två tillhörande filialer på olika orter i Sverige.

Berörda kliniker är:

  • Evidensia Hästkliniken Kalmar
  • Evidensia Hästkliniken Örebro
  • Evidensia Hästkliniken Umeå med filialerna
    – Evidensia Hästkliniken Skellefteå
    – Evidensia Hästkliniken Solänget

Bakgrunden till stängningarna

Under en längre period har vi sett nedgång i efterfrågan på våra veterinärtjänster hos de aktuella hästklinikerna. Vi har försökt hitta vägar för att kunna driva verksamheterna vidare, men inte hittat någon lösning. Åtgärder och aktiviteter har vidtagits för att öka omsättningen. Tyvärr har detta varit verkningslöst och prognoserna inte visat tecken på bättring. Beslutet har därför blivit att avveckla verksamheterna.

Nedgången har flera samverkande orsaker, men de bakomliggande skälen är samma för samtliga berörda enheter. När vi tar det tunga beslutet att avveckla baseras det på fakta och ekonomiska resultat som uppvisar tydliga förluster över lång tid, åtgärderna är med andra ord alltid välgrundade.

Situationen är alltid tråkig då det drabbar både våra anställda och kunder.

Erbjudande och stöd till berörda medarbetare

Medarbetarna på klinikerna har blivit erbjudna att driva verksamheterna vidare som fristående aktörer, varav samtliga tackat nej.

Nu pågår de fackliga förhandlingarna. Framöver får våra medarbetare den hjälp som är brukligt av oss som arbetsgivare. Det består exempelvis i coachning, stöd att börja studera, starta eget eller utbildningar de har rätt att gå på.

Vi berättar också om vilka lediga tjänster som finns inom Evidensia Häst så medarbetarna kan söka dessa.

Information till kunder

Så snart de fackliga förhandlingarna är klara kommer vi informera alla befintliga kunder om när verksamheterna läggs ner och hänvisar dem därefter till kliniker i närområden. Vi erbjuder även kunderna tillgång till sina journaler.

Evidensias övriga hästverksamhet fortsätter framåt

Några planer på ytterligare avvecklingar finns inte. Övriga hästkliniker har en stark efterfrågan där Evidensia också ser möjligheter till vidare utveckling. Trots läget i Kalmar, Örebro och Umeå fortgår vår övergripande hästverksamhet som vanligt.