Centrala veterinärteamet en viktig del i Evidensias veterinärmedicinska utveckling

tisdag 15 november 2022
2018 väcktes en tanke hos Marlene Areskog, Evidensia Sveriges då nytillträdda Country Medical Director. Hon såg behovet av kunskapsdelning och utbildning samt att harmonisera företagets arbetssätt inom veterinärmedicin. Det Centrala veterinärteamet föddes och har sedan dess utvecklats till en grupp med unik kompetens som utgör en gemensam kunskapsbas och ger stöd till alla Evidensiaenheter. Teamets medicinska sakkunnighet bidrar till en enklare vardag där det är lätt att göra rätt.

Marlene Areskog är veterinär, PhD (Veterinärmedicine doktor) samt Country Medical Director för Evidensia Sverige. Hon har en bred bakgrund inom det veterinära området, med erfarenhet från både små kliniker och stora djursjukhus, forskning, läkemedelsindustri, akvatisk medicin, nationella och internationella forskningssamarbeten och universitetsundervisning. Som veterinärmedicinskt ansvarig på Evidensia arbetar Marlene framför allt med harmonisering, kvalitetsutveckling, ta fram riktlinjer och strategier för arbetssätt och följsamhet till föreskrifter, tillväxten av veterinärmedicinska tjänster samt stöttar klinikerna i olika frågor.

Hon arbetsleder också Centrala veterinärteamet, ett av tre organ som driver den veterinärmedicinska utvecklingen inom Evidensia, där samtliga i teamet är sakkunniga inom sina respektive ämnesområden. I gruppen utförs ett omfattande administrativt arbete, bland annat med att ta fram utbildningsmaterial, stöddokument och mallar. Teamet arbetar hårt med allt från basala till mycket avancerade uppgifter där alla brinner för sitt arbete och drivs av sitt stora intresse. Målsättningen med det centrala arbetet är att ge stöd till Evidensiaenheterna i hela Sverige, både i form av utbildningar och genom coaching lokalt på klinikerna.

Funktion med stor effekt

- Alla i teamet kan med sin specifika kompetens hjälpa till med att bygga en starkare bas i vår gemensamma kunskap. Gruppen, som består av både veterinärer och djursjukskötare, är en av Evidensia Sveriges största supportfunktioner och en unik satsning då all denna kompetens samlas på ett ställe. Sverige har varit ett föregångsland inom IVC Evidensia då vi kunnat visa att ett starkt centralt veterinärteam gett mycket goda spinoff-effekter ute i verksamheten.
Hon berättar vidare om hur rekryteringen till teamet sett ut. En av de viktigaste egenskaperna för en teammedlem är kunskap, ett påtagligt intresse för att förmedla den vidare och utbilda kollegor. Flera har tagit egna initiativ, kontaktat Marlene själva med en problemställning och ett förslag på lösning eller presenterat färdiga koncept. Andra gånger är det AO-chefer eller klinikchefer som inkommit med tips om medarbetare.


Bredare, centralt uppdrag

- Många i Centrala veterinärteamet har ofta nått långt på lokal nivå och vill nu lära upp andra. Det är då jag gett dem ett bredare uppdrag i centralt syfte. En del arbetar i teamet på 100%, men för de som fortfarande jobbar kliniskt hittar vi en procentuppdelning mellan teamengagemanget och klinikarbetet. I vardagens arbetsrutiner föds ofta idéer som ger synergieffekter i teamrollen, därför är det en fördel att många har kvar en fot där.

Funktionen som började som en tanke är idag en av anledningarna till Evidensias veterinärmedicinska framfart. Det gör inte bara Centrala veterinärteamet till Marlenes dreamteam, utan även en exceptionell resurs för alla kliniska kollegor!
 

Centrala veterinärteamet står bakom funktioner och hjälpmedel som:

•    Evidensia Academy – ger alla Evidensiamedarbetare möjligheten att vidareutbilda sig genom utbildningar och kurser, fysiskt och digitalt
•    Evidensias Infection Prevention and Control program – standardiserat program för hur klinikerna ska arbeta med vårdhygien, infektionskontroll och antibiotikafrågor
•    Clinical guidelines/behandlingsprotokoll inom bland annat antibiotikabehandling, anestesi och nutrition
•    Foderväljaren – medarbetarnas hjälp till bättre nutritionell rådgivning
•    Evidensias treåriga tandprogram inklusive handledning, falldiskussioner med mera inom odontologi
•    Evidensia eLibrary – system för vetenskapliga tidskrifter och litteratur
•    Utbildningsronder inom olika medicinska ämnesområden varje vecka
•    Coaching och mentorskap på plats