Infektionsavdelning häst

Om din häst har feber eller visar andra tecken på infektionssjukdom som till exempel diarré, är det viktigt att du upplyser om detta innan du anländer. Risken är annars stor att en smittsam häst ger våra andra patienter sin sjukdom. I värsta fall kan en medpatient som redan är nedsatt råka riktigt illa ut.

Isoleringsavdelning, infektionsavdelning häst

För att undvika smitta, placeras hästar med misstänkt smittsamma sjukdomar på vår isoleringsavdelning. Där vårdas de separat utan kontakt med övriga hästar. Personalen som arbetar på isoleringen bär skyddskläder och följer noggrant rigorösa hygienrutiner, allt för att förhindra eventuell smittspridning.

Kliniker som erbjuder denna tjänst