Dräktighetsultraljud häst

Efter betäckning kan vi undersöka ditt sto med hjälp av ultraljud för att se om hon är dräktig. Vi gör ett så kallat dräktighetsultraljud häst.

Läs mer om avel & fölning här »

Dräktighetsultraljud häst.

Vi kan undersöka om ditt sto är dräktigt med ultraljudsundersökning.

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst