Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Dagkirurgi häst

Många kirurgiska ingrepp kan vi genomföra under dagen, till exempel kastration och artroskopi.

Dagkirurgi häst, så går det till

Våra sövningsrutiner är framtagna för att göra narkosen så skonsam och säker som möjligt för hästen. Vår narkosövervakning håller mycket hög standard och med stor precision kontrolleras EKG, blodtryck och blodvärden. Det finns även möjlighet att hjälpa hästen att andas på ett optimalt sätt med en ventilator. Personalen är speciellt utbildad inom anestesi och vi ligger långt framme med bland annat nya sövningsrutiner, allt för hästens bästa.

Kliniker som erbjuder denna tjänst