Neurologisk utredning häst

Hästar med neurologiska sjukdomar kan ha olika symtom, från en otydlig hälta till kraftig vinglighet.

Utredning av neurologiska problem

En neurologisk utredning påbörjas alltid med en komplett neurologisk undersökning där man utvärderar hästens beteende, tillsammans med funktionen av hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver.

Vidare undersökning av neurologiska symtom kan göras med röntgen av halsen eller provtagning av ryggmärgsvätska.

På Specialisthästsjukhuset i Strömsholm finns även tillgång till TMS.

Kliniker som erbjuder denna tjänst

Priser för neurologisk utredning häst kan variera mellan kliniker, hitta din lokala prislista här.