Neurologisk utredning häst

Hästar med neurologiska sjukdomar kan ha olika symtom, från en otydlig hälta till kraftig vinglighet.

Utredning av neurologiska problem

En neurologisk utredning påbörjas alltid med en komplett neurologisk undersökning där man utvärderar hästens beteende, tillsammans med funktionen av hjärnan, ryggmärgen och perifera nerver.

Vidare undersökning av neurologiska symtom kan göras med röntgen av halsen eller provtagning av ryggmärgsvätska.

På Specialisthästsjukhuset i Strömsholm finns även tillgång till TMS.

Priser kan variera mellan våra kliniker, hitta din kliniks generella prislista här:

Ta mig till prislistorna

Kliniker som erbjuder denna tjänst