Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Hovslageri

Våra hästsjukhus och de flesta av våra hästkliniker samarbetar med skickliga hovslagare för att på bästa sätt möta ditt och din hästs behov inom hovslageri.

Hovskador

Det huvudsakliga arbetet i smedjan utgörs av rena hovskador som till exempel hovbölder, spiktramp, hornsprickor samt eftervård av dessa. Hovslagare tillverkar även sjukbeslag i samband med olika åkommor, fång eller dylikt, och vid kirurgiska ingrepp. Fysioterapeutisk skoning eller balansering i samband med hältor eller andra rörelserelaterade problem utgör också en stor del av verksamheten. Vi erbjuder också normalskoning.

Under vår och sommar passerar många föl våra hovslagare för verkning och korrigering av felaktiga benställningar. Ett arbete som sker i nära samarbete med veterinär.

Behöver du hjälp med hovslageri och normalskoning hemma? Ofta kan vårt team av erfarna och kompetenta hovslagare kan komma hem till dig och sko eller verka din häst.

Hovslageri erbjuds på följande av Evidensias hästkliniker:

Specialistkompetens finns här:

Kliniker som erbjuder denna tjänst