Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra kliniker och djursjukhus.
Du kan hjälpa oss genom att läsa våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Akutkirurgi häst

Våra hästsjukhus tar emot hästar som kräver akut kirurgisk behandling.

Några åkommor som kräver akutkirurgi häst:

Hästar med infekterade leder, föl som drabbats av brusten urinblåsa eller kolikpatienter med misstänkta tarmlägesförändringar.

Det är ofta viktigt att upptäcka dessa fall tidigt, då prognosen för lyckad behandling försämras vartefter timmarna går.

Specialisthästsjukhusen i Helsingborg och Strömsholm genomför akuta operationer dygnet runt.

Akutkirurgi häst.

Det finns situationer då våra hästar behöver kirurgi akut.

Kliniker som erbjuder denna tjänst