Skev bild av djursjukvården i media

Den 15 januari publicerade SvD en artikel om hunden Elvira som blev påkörd i en smitningsolycka. En tragisk händelse där vi gjorde vad vi kunde för att rädda hundens liv, men sorgligt nog avled den efter nio dagars vård. Tyvärr ger artikeln en ensidig och obalanserad bild om Evidensias roll och agerande.

Kortfattat så brister rapporteringen på två punkter. Ett: Djurägaren informerades, till skillnad mot vad som rapporterats, om att det var ytterst osäkert om hunden skulle överleva. Två: Djurägaren informerades löpande om kostnaderna, och vi gjorde dessutom bedömningen att vården skulle blir mer kostsam än den till slut blev.

Vår chefsveterinär blev intervjuad per telefon och vår vd Martin Tiveus lämnade skriftliga svar på frågor. Reportern valde att inte ta med intervjun med chefsveterinären och endast ett fåtal av Martins svar.

Kvar står en hårt vinklad artikel som inte stämmer överens med verkligheten.

Mer i detalj har den här informationen utelämnats:

  • Hunden remitterades till ett av våra djursjukhus. Tiken var i chock och i mycket dåligt skick. Trots information om dålig prognos var djurägaren tydlig med att hon ville göra allt för att rädda sin hund. Våra medarbetare hade kontakt med djurägaren flera gånger dagligen för att uppdatera om hälsotillstånd, vårdalternativ och kostnadsbild. Detta finns noga antecknat i journalen.
  • Hunden stabiliserades, opererades, fick blodtransfusioner och intensivvård i nio dygn. Många på djursjukhuset var inblandade i Elviras vård och när hon trots allt inte överlevde var det sorgligt för oss alla. Vården har varit omfattande, men priset blev lägre än vår kostnadsbedömning.
  • I detta fall diskuterades även avlivning som ett fullt acceptabelt alternativ vid flera tillfällen – inte minst med tanke på att djurägaren är ansvarig för kostnaderna för vården. Vi förstår att det kan vara känslomässigt svårt att ta det beslutet, speciellt om djuret har insjuknat akut. I slutändan är det dock alltid djurägarens beslut, så länge djuret inte utsätts för onödigt lidande. Som djurägare måste man dock alltid fundera på om man har råd med vård och andra kostnader som följer med att äga ett husdjur.

Vi har fem råd till alla djurägare som är bra att känna till om olyckan skulle vara framme. Även dessa utelämnade SvD.

  1. Se över din privatekonomi när du skaffar djur. Klarar du oförutsedda utgifter om olyckan skulle vara framme?
  2. Se över ditt försäkringsskydd. Olika försäkringar har olika villkor.
  3. Ta diskussionen i familjen om hur långt ni är beredda att gå, innan olyckan är framme.
  4. Ha en tät dialog med din veterinär när djuret är sjukt. Fråga om något är oklart.
  5. Våga säga stopp. Det är du som djurägare som fattar det yttersta beslutet om vården av ditt djur.

En andra artikel som publicerades samtidigt handlar om ökande kostnader inom djursjukvården. Den innehåller ett flertal faktafel. Bland annat har man inte gjort skillnad på vad en behandling kostar och hur vården utvecklats. Prisökningen för enskilda behandlingar har legat på samma nivå de senaste tio åren, oavsett ägare och långt innan kedjebildningen. Däremot efterfrågar djurägare mer och mer avancerad vård idag och vi har mer kompetens och resurser.

Det påstås att kedjorna skulle vara dyrare än andra aktörer, men det vet vi att det de facto inte stämmer. Vi har själva gjort en grundlig prisjämförelse och inte hittat några belägg för det påståendet.

Återigen nämns sammanställningen från Folksam som tyvärr felaktigt jämför basvård med specialistvård.

Läs artiklarna här:

http://www.svd.se/hunden-elvira-dog–familjenfick-rakning-pa-138-000/om/sverige

http://www.svd.se/djuragare-larmar-skyhoga-priser-hos-djurkliniker/om/sverige