Välj land

Nyhetsarkiv

november 25, 2016

Bakteriologisk odling

För att kunna behandla infektioner med rätt typ av antibiotika och för att undvika det …

november 25, 2016

Cell – och vävnadsanalyser

Cellanalyser, cytologi, görs med en enkel provtagning. Oftast genom finnålsaspirat i en knöl eller förändrad …

november 25, 2016

Hormonanalyser

Med ett modernt, avancerat instrument kan vi mäta hormonhalter i blodet. Bland andra T4 och …

november 25, 2016

Svampanalyser

Mykologisk odling Vi kan analysera prover för att se om din djur lider av svamp, till exempel …

november 25, 2016

Avföringsanalyser

Avföringsanalyser/Träckprovtagning Avföringsanalyser görs till exempel när vi letar efter och identifierar parasiter eller ägg. De …

november 25, 2016

Urinanalyser

Vi har ett eget laboratorium där olika urinparametrar snabbt kan analyseras. Vi kan till exempel mäta protein …

november 25, 2016

Blodanalyser

Vi har avancerad utrustning för noggrann mätning av blodvärden, till exempel hemoglobin, hematokrit (antal röda …