Nyhetsarkiv

25 november, 2016

Bakteriologisk odling

För att kunna behandla infektioner med rätt typ av antibiotika är det viktigt att göra en bakteriologisk odling. Detta för…

Läs mer

25 november, 2016

Cell - och vävnadsanalyser

Cell- och vävnadsanalyser, cytologi, görs med en enkel provtagning. Oftast genom finnålsaspirat i en knöl eller förändrad vävnad, med en…

Läs mer

25 november, 2016

Hormonanalyser

Med ett modernt, avancerat instrument kan vi utföra hormonanalyser och mäta hormonhalter i blodet. Bland andra T4 och TSH för…

Läs mer

25 november, 2016

Svampanalyser

Mykologisk odling Med svampanalyser undersöker vi om ditt djur lider av svamp. Det kan till exempel vara jästsvamp i örat på…

Läs mer

25 november, 2016

Avföringsanalyser

Avföringsanalyser/Träckprovtagning Avföringsanalyser görs till exempel när vi letar efter och identifierar parasiter eller ägg. De flesta proverna som analyseras är…

Läs mer

25 november, 2016

Urinanalyser

Vi har laboratorium där olika urinparametrar snabbt kan analyseras med olika urinanalyser. Vi kan till exempel mäta protein och hur koncentrerad…

Läs mer

25 november, 2016

Blodanalyser

Vi har avancerad utrustning för blodanalyser och noggrann mätning av blodvärden. Det kan vara mätning av hemoglobin, hematokrit (antal röda…

Läs mer