Välj land

Nyhetsarkiv

december 6, 2016

Vårdavdelning häst

Våra specialisthästsjukhus erbjuder avancerad vård dygnet runt. De patienter som behöver stanna kvar för fortsatt …

december 6, 2016

Infektionsavdelning häst

Om din häst har feber eller visar andra tecken på infektionssjukdom som till exempel diarré, …

december 5, 2016

Vårdavdelning

Ibland behöver ditt djur stanna kvar hos oss. Det kan vara för medicinsk utredning eller …

december 5, 2016

Infektionsavdelning

Här vårdas patienter med smittsamma sjukdomar. Även de potentiellt smittbärande patienterna vistas här under vårdtiden, exempelvis djur …

december 5, 2016

Kirurgiavdelning

På vissa djursjukhus är de kirurgiska och de medicinska patienterna uppdelade på olika avdelningar. På …

december 5, 2016

Medicinavdelning

För djur som behöver stationär vård finns det möjlighet att skriva in djuret för fortsatt …

november 25, 2016

Intensivvård

På intensivvårdsavdelningen tar vi hand om djur vars tillstånd kräver konstant övervakning, täta undersökningar och ofta …

september 1, 2016

Intensivvård häst

Varje år tar vi emot ett stort antal akut sjuka hästar. Våra sjukhus har alltid …