Nyhetsarkiv

06 december, 2016

Vårdavdelning häst

Våra specialisthästsjukhus erbjuder avancerad vård dygnet runt. De patienter som behöver stanna kvar för fortsatt utredning, behandling eller intensivvård skrivs…

Läs mer

05 december, 2016

Vårdavdelning

Ibland behöver ditt djur stanna kvar hos oss. Det kan vara för medicinsk utredning eller för vård efter en omfattande…

Läs mer

05 december, 2016

Infektionsavdelning

På vår infektionsavdelning vårdas patienter med smittsamma sjukdomar. Även de potentiellt smittbärande patienterna vistas här under vårdtiden, exempelvis djur med feber eller…

Läs mer

05 december, 2016

Kirurgiavdelning

På vissa djursjukhus är de kirurgiska och de medicinska patienterna uppdelade på olika avdelningar. På kirurgiavdelningen vistas då de patienter…

Läs mer

05 december, 2016

Medicinavdelning

För djur som behöver stationär vård finns det möjlighet att skriva in djuret för fortsatt utredning och eller medicinsk behandling.…

Läs mer

25 november, 2016

Intensivvård

På intensivvårdsavdelningen tar vi hand om djur vars tillstånd kräver konstant övervakning, täta undersökningar och ofta många provtagningar. Intensivvård behövs till…

Läs mer

01 september, 2016

Intensivvård häst

Intensivvård häst är en del av Evidensias verksamhet. Varje år tar vi emot ett stort antal akut sjuka hästar. Våra…

Läs mer