Rena händer räddar liv – Handhygienens dag

Den 5 maj uppmärksammar vi handhygienens dag. Det är Världshälsoorganisationen, WHO, som har startat uppmärksammandet av dagen i syfte att verka för en säkrare vård med minskad smittspridning. Det är lika viktigt i vården av våra djur och vi arbetar med det varje dag, men den här dagen vill vi på Evidensia uppmärksamma handhygienen lite extra.

Genom att ha rena händer när vi arbetar inom djursjukvården förhindrar vi att smitta sprids. Det innebär att vi använder handdesinfektion ofta och tvättar händerna när de är smutsiga. För att kunna tvätta och desinfektera händerna på ett bra sätt använder vi inte ringar eller armbandsur på våra händer och underarmar. Vi har också handskar på när det behövs. Här är du med andra ord i rena och trygga händer.

Hjälp oss att verka för minskad smittspridning av resistenta bakterier och andra infektioner. Tack för din förståelse i detta. Rena händer räddar liv!

/Vi som arbetar på Evidensia djursjukvård