Vision och forskning

Vision och forskning

Tillsammans skapar vi framtidens djursjukvård varje dag

Vi bedriver dagligen klinisk forskning inom flera områden runt om på våra djursjukhus och kliniker. Bättre diagnostik, behandling och mediciner är bara några av de mål vi vill uppnå för att skapa framtidens djursjukvård.

Utöver att vi själva satsar på forskning och utveckling, så bidrar de två stiftelserna Strömsholms Djursjukvård och Svensk Djursjukvård med ekonomiskt stöd.

En viktig del i vårt arbete är att minska utvecklingen av antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot den globala djur- och folkhälsan. Fördelen med att vara en stor organisation är att vi kan investera i utrustning och stödfunktioner för bättre hygien och behandlingar som hjälper oss att undvika onödig medicinering med antibiotika. Evidensia har en Hygiene Director, Anna-Maria Andersson, som arbetar enbart med dessa frågor och stöttar klinikerna i sitt dagliga arbete. Anna-Maria är veterinär och forskarutbildad och disputerad inom hygienfrågor, smittskydd, epidemiologi, biostatistik och diagnostikutvärdering.

International Veterinary Academy

När man arbetar i ett område under ständig utveckling, krävs det att våra veterinärer fyller på sin kunskap och utbildning kontinuerligt. Därför lanserades 2014 vårt eget centrum för utbildning: Evidensia Academy, som idag bedrivs på nationell och internationell nivå som International Veterinary Academy. Ett sätt att erbjuda omfattande utbildning på alla nivåer, för alla anställda. Utbildningarna är även öppna för alla, vilket bidrar till att utveckla hela branschen på professionell nivå.

Veterinärmedicinskt Forum

När Evidensia startades 2012 bildades även ett veterinärmedicinskt forum, EVMB – Evidensia Veterinary Medical Board. Syftet med forumet är att bevaka och utveckla de veterinärmedicinska frågorna inom Evidensia. Det gör att vi kan fortsätta att hålla högsta veterinärmedicinska kvalitet både nu och i framtiden.

I EVMB ingår några av Evidensias och Nordens mest erfarna veterinärer. Ordförande är Marlene Areskog, DVM, PhD, som även arbetar som chefsveterinär på Evidensia centralt.