Vision & forskning

Tillsammans skapar vi framtidens djursjukvård varje dag.

Vi bedriver dagligen klinisk forskning inom flera områden runt om på våra djursjukhus och kliniker. Bättre diagnostik, behandling och mediciner är bara några av de mål vi vill uppnå för att skapa framtidens djursjukvård.

Utöver att vi själva satsar på forskning och utveckling, så bidrar de två stiftelserna Strömsholms Djursjukvård och Svensk Djursjukvård med ekonomiskt stöd, som 2015 uppgick till totalt nästan 17 miljoner kronor.

En viktig del i vårt arbete är att minska utvecklingen av antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot den globala djur- och folkhälsan. Fördelen med att vara en stor organisation är att vi kan investera i utrustning och stödfunktioner för bättre hygien och behandlingar som hjälper oss att undvika överdriven medicinering med antibiotika.

 

Evidensia Academy

När man arbetar i ett område under ständig utveckling, krävs det att våra veterinärer fyller på sin kunskap och utbildning kontinuerligt. Därför lanserade vi under 2014 vårt eget centrum för utbildning: Evidensia Academy. Ett sätt att erbjuda omfattande utbildning på alla nivåer, för alla anställda. Utbildningarna är även öppna för alla, vilket bidrar till att utveckla hela branschen på professionell nivå.

Veterinärmedicinskt Forum

När Evidensia startades 2012 bildades även ett veterinärmedicinskt forum, EVMB – Evidensia Veterinary Medical Board. Syftet med forumet är att bevaka och utveckla de veterinärmedicinska frågorna inom Evidensia. Det gör att vi kan fortsätta att hålla högsta veterinärmedicinska kvalitet både nu och i framtiden.

I EVMB ingår några av Evidensias och Nordens mest erfarna veterinärer. Ordförande är Casper Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi, DVM, PhD, Dipl. ECVS – specialist i kirurgi, som även arbetar på Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg.