ett steg mot vår vision

Veterinärmedicinskt Råd

Djursjukvård i världsklass bygger på att ständigt förbättras och utvecklas – åt samma håll. För att göra detta möjligt har Evidensia ett svenskt veterinärmedicinskt råd (Clinical Board).

Det veterinärmedicinska rådet fungerar som referensgrupp till ledningsgruppen. Rådet har till uppgift att utveckla och ta ställning till veterinärmedicinska policys och riktlinjer inom Evidensia i Sverige.

Exempel på områden som kan diskuteras i rådet:

  • Frågeställningar kopplade till interna projekt inom veterinärmedicin
  • Rekommendationer gällande läkemedel och leverantörer
  • Riktlinjer för karriärsutveckling inom veterinärmedicin
  • Riktlinjer för tillhandahållande av veterinärmedicinska kurser

Rådets sammansättning

Ordförande för rådet är Sveriges Country Medical Director (CMD) som bland annat har till uppgift att återrapportera till Evidensia Sveriges ledningsgrupp, samt säkerställa att viktig information kommuniceras inom Evidensia.
Utöver denne består rådet av åtta veterinärer från Evidensias nätverk av sjukhus och kliniker i Sverige. Förutom sakkunskap inom veterinärmedicin väljs medlemmarna med utgångspunkt att uppnå en spridning mellan smådjur och häst, specialister och generalister, mellan geografiska delar av landet, samt inkludera både större sjukhus och mindre kliniker.

Det veterinärmedicinska rådet träffas cirka fyra gånger per år.