Roslagstulls Veterinärklinik Exotic Evidensia

kliniken där alla sällskapsdjur är välkomna

Idag: 07:00–20:00

Blodprovsremisser från veterinärkliniker gällande exotiska djur

Märk kuvertet ”Labbet
Valhallavägen 12a
114 22 Stockholm
Tel: 08 – 612 57 60
Fax: 08 – 673 31 08

 Analys  Provmaterial
Rutinblodprov Fågel
inkl.b/odkemi och vita diff
minst 100 µL lithium heparinplasma eller serum utan tillsats 2st direktutstryk (använd helst slipat glas)
Rutinblodprov Reptil
inkl.b/odkemi och vita diff
minst 100 µL lithium heparinplasma eller serum utan tillsats 2st direktutstryk (använd helst slipat glas)
Rutinblodprov Gnagare/Kanin
inkl.bladkemi och hematologi
minst 100 µL lithium heparinplasma eller serum utan tillsats EDTA-blod (minst 20 µLutan koagel)
2st direktutstryk (använd helst slipat glas)
T4 + Kolesterol Gnagare  inst 100 µL lithium heparinplasma eller serum utan tillsats
Fruktosamin Gnagare minst 100 µL lithium heparinplasma eller serum utan tillsats
Rutinblodprov Iller
inkl./blodkemi och hematologi
minst 100 µL lithium heparinplasma eller serum utan tillsats EDTA-blod (minst 20 µLutan koagel)
2st direktutstryk (använd helst slipat glas)
Vita Diff samtliga arter  2st direktutstryk (använd helst slipat glas)
Träckprov parasiter reptil
inkl. mikroskopisk us och flotation
 avföring från 3 tillfällen max 3 dygn gammalt
Gramfärgning fågel  avföring

Rekommenderad maxvolym vid blodprovstagning: Fågel lOml/kg kroppsvikt
Reptil 8ml/kg kroppsvikt
Iller 8ml/kg kroppsvikt
Gnagare lOml/kg kroppsvikt
Kanin lOml/kg kroppsvikt
Rekommenderad ersättningsdropp vid maxvolym RMG 20ml/kg kroppsvikt s.c