Mälarhöjdens Veterinärpraktik
Idag: 08:00–18:00

Hedvig Armeréns tandutbildningar

Leg. vet. Hedvig Armeréns tandutbildningar:
European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS)

 • Dentistry I 2007
  Oral-dental anatomy and physiology, oral-dental examination, oral-dental embryology, oral pathology, oral microbiology & immunology, dental radiography and radiology, periodontology and dental extractions.
 • Dentistry II 2009
  Periodontology, feline stomatology, restorative dentistry and endodontics.
 • Dentistry III 2009
  Prosthodontics, conventional endodontics, traumatic injuries to teeth and periodontium, surgical endodontics – apicoectomy & retrograde filling and hemisection & restoration, malocclusion, aetiology and diagnosis
 • Dentistry IV 2010
 • Oral surgery, oral neoplasms, oral hard and soft tissue surgery and medicine, jaw disorders

Statens Lantbruksuniversitet (SLU):

 • Odontologi hund, katt 10hp 2008

Acessia:

 • Extraktionskurs 2006
 • Tandsjukdomar hos katt 2007
 • Dental Radiography 2008
 • Tolkning av Dentalröntgenbilder 2008
 • Advanced Endodontics 2009
 • Endodontics and Restorations 2010
 • Oral and Maxofacial Trauma Surgery 2010
 • Orthodontics 2013

European Veterinary Dental Society (EVDS):

 • EVDS-kongress Uppsala 2008
 • EVDS-kongress Zürich 2009
 • EVDS-kongress Nice 2010
 • EVDS-kongress Grekland 2011
 • EVDS-kongress Lissabon 2012
 • World Veterinary Dental Congress and ECVD 2013 Prag
 • EVDS-kongress Nice 2014

Arrangerat och deltagit i Svenska Sällskapet för Djurtandvårds (SSDt:s)

kurser:

 • Parodontologi 2008
 • General manifestations of oral disease and oral manifestations of general disease 2009
 • Oral neoplasia 2010
 • Endodotics and maxillofacial trauma 2011
 • Feline Dentistry 2012
 • Myths and Misconceptions in Veterinary Dentistry 2013
 • Ortodonti och en uppdatering om stomatit hos hund och katt 2014

Övriga kurser:

 • Feline dentistry and oral surgery, Alexander Reiter, Göteborg 2012

Hedvig har föreläst hos ett antal rasklubbar för hund och katt samt på VeTAdagarna 2014.

Hon är medlem i EVDS sedan 2007, ordförande i Svenska Sällskapet för Djurtandvård samt President Elect i European Veterinary Dental Society.