Leg. veterinär

Diplomate ACVS Specialist inom kirurgi

Jobbar som konsulterande kirurg
Specialintressen inom yrket: Ortopedisk kirurgi

Antal år inom yrket/ESHS: Har jobbat som veterinär sedan 2004. Har tidigare varit anställd på ESHS i 6 år, är nu på hästsjukhuset som konsult.

Erfarenhet

Veterinär sedan 2004 med grundutbildning från Helsingfors Universitet i Finland. Sedan gick jag ett Internship mellan 2005–2006 på Hyvinkää Equine Referral Hospital i Finland och efter det följde tre års specialistutbildning inom hästkirurgi (Surgical Residency), Ohio State University, jag blev klar 2009.

Jag arbetade som kirurg här på Specialisthästsjukhuset under åren 2009–2015, sedan startade jag eget och jag arbetar nu delvis som konsult för flera kliniker i Sverige, till exempel för Specialisthästsjukhuset.

Det bästa med mitt jobb är: Jag brinner framför allt för ortopedin och har stor erfarenhet inom området. Jag arbetar också mycket gärna med sporthästar, ortopediska utredningar och ridbarhetsproblematik.

Fritidsintressen: Familjen, gården och familjens egna hästar. Jag tränar flitigt med mina dressyrhästar och lite tävlande hinns också med.