Idag: Öppet dygnet runt

Leg. veterinär, Överveterinär Medicin, Specialistkompetens i Hästens Sjukdomar

Jan tog veterinärexamen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 1985 och är en av Sveriges mest erfarna hästveterinärer. Han började kort efter utbildningen arbeta på Specialisthästsjukhuset.

Han var en av de första att bli svensk specialist i hästens sjukdomar år 1997. Jan har forskat inom internmedicinska sjukdomar hos häst och publicerat artiklar både internationellt och nationellt.

Jan har ett stort intresse för internmedicinska sjukdomar hos häst, speciellt mag/tarm problem samt magsår. Ni träffar honom på vår vårdavdelning men han tar även emot förbokade patienter för medicinska utredningar.