Idag: Öppet dygnet runt

Leg. Veterinär

Helena tog veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet 2008 och började därefter arbeta på Specialisthästsjukhuset i Helsingborg.

Hon har ett stort intresse för akutsjukvård samt internmedicinska sjukdomar. Helena träffar ni framför allt på jouren men också på vårdavdelningen. Hon är även av Jordbruksverket förordnad officiell veterinär för häsoch får utfärda hälsointyg för utlandsresa.