Specialisthästsjukhuset Helsingborg

Med fokus på kunskap

Idag: Öppet dygnet runt

Forskning på Specialisthästsjukhuset Helsingborg

På Specialisthästsjukhuset arbetar vi dagligen med att finna ny kunskap kring vården av sjuka hästar. Därför bedriver vi ett flertal forskningsprojekt inom hästsjukvård. På så sätt kan vi löpande förbättra diagnostik och behandling av våra patienter.

Presentationer på Svenska Veterinärkongressen

Vi kan stolt meddela att fyra av våra veterinärer nyligen presenterat forskningsprojekt på den svenska Veterinärkongressen i Uppsala! Linda Wright presenterade tre projekt där det första handlade om CT diagnostik av traumatiska skador i halskotpelaren hos häst, det andra om prognos efter operation av urinblåseruptur på nyfödda föl och det tredje om ledinfektion på föl. Celina Lindgren presenterade sitt projekt om CT/kontrast CT undersökning av halskotpelaren hos häst. Sofia Thelin presenterade sitt projekt om komplikationer vid sövning av hästar och Anna Bohlin om ledinfektion efter ledbehandling hos hästar som inte fått antibiotika.

Duktiga tjejer!

Hos oss på Specialisthästsjukhuset i Helsingborg diagnosticerar och behandlar vi inte bara sjuka hästar utan bedriver även forskning för att främja hästsjukvården i ett långsiktigt perspektiv. Vi tackar alla sponsorer som gör dessa projekt möjliga.

Kolikforskning

Just nu deltar vi i två stora forskningsstudier om kolik som pågår vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att hitta riskfaktorer för kolik och specifikt kommer man att titta på utfodring, skötsel, avmaskning och parasitbörda. I studierna jämförs dessa rutiner för hästar som har kolik och kontrollhästar som inte har kolik. Fallen samlas från Specialisthästsjukhuset i Helsingborg och universitetsdjursjukhuset i Uppsala.

Därför kommer alla hästar som kommer till oss med kolik och en del hästar som kommer till polikliniken tillfrågas om de kan tänka sig att delta i studien genom att lämna träckprov och att ägaren fyller i ett frågeformulär angående hästens rutiner. Här kan du läsa mer: SLU kolikstudie 2016 – informationslapp

Tusen tack för er medverkan och bidrag till friskare hästar i Sverige!

För tillfället bedrivs följande forskningsprojekt på Specialisthästsjukhuset:

Kartläggning av vårdrelaterade infektioner hos häst
Jan Skidell, Anna Öhman, Ilona Larsson, Helen Andersson

Kolikstudie- Utfodringsrelaterade orsaker och prognos
Anna Öhman, Jan Skidell, UDS (Universitetsdjursjukhuset), SVA (Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt)

Atypisk myopati hos häst
Jan Skidell arbetar på ett projekt i sammarbete med SVA (Sveriges Veteri

Infectious arthritis following intra-articular injection in horses not receiving prophylactic antibiotics: A retrospective cohort study of 2883 medical records
Anna Bohlin

Detta projekt presenterades på AAEP:s (American Association of Equine Practitioners) i Salt Lake City, USA, under 2014!

Fallstudie- Equint grässjuka
Anna Bohlin, Anna Öhman

CT halskotpelaren, olika delstudier
Celina Lindgren, Mads Kristoffersen