Djurvårdare

Erfarenhet

Jobbat inom djursjukvården sedan 2015

Djurvårdarexamen från Djurgymnasiet 2015