Södra Djursjukhuset Kungens Kurva

Idag: 07:00–21:00
Våra medarbetare
Johanna

Avdelningschef Remiss och Telefon, Kvalitetssamordnare Remiss Stockholm

Johanna

Leg. Djursjukskötare

Kliniker:

Evidensia Södra Djursjukhuset Kungens Kurva

Arbetat kliniskt som Djursjukvårdare under perioden 2008-2013 och som Legitimerad Djursjukskötare sedan 2014. Johanna har innan sin tjänst på Evidensia Södra Djursjukhuset varit verksam många år på annat stort djursjukhus där hon i sin kliniska roll arbetade på flera olika avdelningar.

På Södra Djursjukhuset hon varit en del av både akutmottagning och ortopedimottagning innan hon 2017 byggde upp den remissgrupp och telefonavdelning som idag hjälper och bistår patienter och remitterande veterinärer över hela landet. Remissgruppen länkar samman remitterande veterinär och patient med tider för vidare utredning eller åtgärd här på djursjukhuset. Evidensia Stockholm och Södra Djursjukhuset har Sveriges största remissavdelning och är idag ett av landets största remissmottagande djursjukhus med specialistkompetens inom flertalet olika veterinärmedicinska områden.

Förutom att utveckla och driva arbetet framåt inom remisshantering och kundservice så är Johannas arbetsområden operativ utveckling och optimering av vår verksamhet vilket innefattar flera olika områden samt kvalitetssamordnare för remisshanteringen på våra Evidensia kliniker i Stockholm. Johanna tillsammans med Djursjukhuschef Mats har också varit operativa chefer i utvecklingen för Evidensias onlinetjänst för telemedicin – Min veterinär under 1,5 år innan Södra Djursjukhuset med varm hand lämnade över verksamheten till nybyggda Evidensia Malmö Djursjukhus och deras Digitala center under 2021.