Fysioterapeut

Leg. Sjukgymnast

Utbildad sjukgymnast/fysioterapeut från Danmark 1999. Jag arbetade inom human vården fram tills 2007 då jag vidare utbildade mig till hund- samt hästfysioterapeut och är även godkänd av jordbruksverket. Har de senaste åren arbetat med sjukgymnastik  både inom djursjukvården och humanvården.