Djursjukhuset Malmö
Idag: Öppet dygnet runt

Specialistmottagning för Internmedicin på Djursjukhuset Malmö

Välkommen till vår specialistmottagning för Internmedicin!
När ditt djur har en svårare eller mer komplicerad invärtes sjukdom finns vårt specialistteam inom internmedicin. Teamet leds av diplomate veterinären Kristine Bastholm Jensen.

Kristine Bastholm Jensen är utbildad på Den Kgl. Veterinær- och Landbohøjskole i Köpenhamn och tog sin examen 2006. Efter ett halvår i allmän smådjurspraktik, återvände hon till universitetet som klinikveterinär på Hospital for Mindre Husdyr, KU-LIFE. 2008 flyttade Kristine till England för att genomföra ett 1-årigt internship inom smådjurssjukdomar vid University of Liverpool. 2010 blev hon upptagen i residencyprogrammet i internmedicin vid Royal Veterinary College, University of London. Kristine avslutade sin residency i juli 2013 och mottog då specialiststatus, när hon klarade the American College of Veterinary Internal Medicine’s certifierande diplomatexamen.

Kristine har varat anställd vid Evidensia Djursjukhuset Malmö sidan september 2013 och tar i mot remitterade medicinska patienter. Kristine är intresserad av alla aspekter inom internmedicin, men har ett särskilt intresse för endokrina sjukdomar; speciellt diabetes mellitus, samt immunologiska och hematologiska sjukdomar.
Kristine är även tillgänglig för telefonisk rådgivning av medicinska fall.

Tillsammans med Kristine arbetar bl.a. Caroline Edvinsson, som gjort ett internship vid Davies Veterinary Specialists, England, därefter genomgått en utbildning genom ESVPS och erhållit ett GP Cert i smådjursmedicin och som påbörjat en flerårig specialiserad utbildning för att erhålla en master inom internmedicin, precis som Anna Olsson, Steg 1-specialist i hundens och kattens sjukdomar. Carina Braad Arvidsson har också genomgått en utbildning genom ESVPS och erhållit ett GP Cert i smådjursmedicin och är bland annat ansvarig för gastroenterologiska utredningar och en del av vårt urologiteam.