Välj land

Förgiftning hos katt

Har din katt fått i sig något olämpligt? Vet du vilka ämnen som är farliga?

Förgiftningar hos katt är ett mycket vanligt problem. Våra fyrfota vänner blir ofta förgiftade av ämnen och mat som är helt ofarliga för oss människor och som vi kanske inte tänker på att de inte alls är bra förkatten. Choklad, russin, lök och vissa blommor kan ibland vara dödligt för katter.

Ofta är det bråttom när djuren kommer till akuten, och ofta sker det under jourtid eftersom flera förgiftningar inte märks förrän efter flera timmar, och ibland ännu längre tid.

Här får du veta mer om ämnen som är farliga, vilka symtomen är och vad du kan göra själv. Om du misstänker förgiftning, kontakta veterinär direkt så får du hjälp. Försök aldrig få din katt att kräkas själv.

 

Vanliga typer av förgiftningar hos katt

Här kan du läsa om några av de vanligaste typerna av förgiftning hos katter. En del saker, som råttgift och glykol är självklara medan andra kanske förvånar. Att matrester med lök, ett russin som fallit ned på köksgolvet eller en vanlig huvudvärkstablett för människor kan vara mycket farligt är inte alla medvetna om.

Choklad

Innehåller kakao som innehåller teobromin, vilket är giftigt för katter. Symtom kommer efter 4 – 24 timmar och kan vara hjärtklappning, hyperaktivitet, rastlöshet, kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, och skakighet. Vid större mängder kan dödsfall inträffa. Kontakta veterinär om katten ätit choklad. Försök bedöma hur mycket den ätit och hur hög kakaohalten är. Har katten ätit mycket choklad, åk in akut

Råttgift

Luktar och smakar gott för katter. Symtomen kommer efter några dagar eller någon vecka. Förstör förmågan att koagulera blod med risk för inre blödningar i buk, lungor och andra organ. Också en liten dos är farlig. Att äta möss som ätit råttgift kan också innebära problem. Symtom är att de blir slöa, hängiga, får bleka slemhinnor, andas häftigt och får blod i avföringen. Ser du att kattenfår i sig råttgift, åk direkt till veterinär.

Läkemedel

Läkemedel för människor som vanliga värktabletter kan vara farliga för djuren. Alvedon förstör röda blodkroppar hos katten och den kan dö inom ett dygn. Medicin kan ge inre blödningar i mage och tarm. Det finns också risk för njurskador, leverskador och dödsfall. Symtomen kommer först efter några dagar. En njurskada kan dröja flera veckor.

Liljor och andra växter

Blad och blommor kan vara farliga för främst katt. Julros, hyacint, amaryllis och flera andra växter är mycket giftiga och olämpliga att ha hemma. Alla liljor som påskliljor och pingstliljor är giftiga för katter och kan skada njurarna. Ser du katten tugga på en lilja, kontakta veterinär.

Lök

Alla sorters lök, både rå och tillagad, innehåller ämnen som kan ge katter svår blodbrist och skador på inre organ. Symtom är aptitlöshet, diarré, kräkningar, snabb andning, hjärtklappning, bleka slemhinnor, rödfärgad urin och buksmärtor. En lökförgiftad katt måste kräkas upp maginnehållet och får också bland annat dropp, i svåra fall ges även blodtransfusion.

Russin och vindruvor

Både russin och vindruvor kan vara giftigt för njurarna. Det är individuellt hur mycket katten tål. Så lite som ett russin vara farligt. Symtom är kräkningar, diarré, buksmärtor och slöhet, kommer oftast inom sex timmar. Efter 1 – 3 dygn kan njurskador tillstöta som visar sig t ex genom att katten kissar dåligt. Dödsfall har inträffat vid intag av endast fyra vindruvor.

Glykol

Finns i kylarvätska, spolarvätska och läckande element, smakar gott men är mycket farligt. De första tecknen på förgiftning är ökad törst och urinering samt vinglighet. Njurfunktionen försämras och njurarna kan helt sluta att fungera. Kontakta veterinär omedelbart om du misstänker att ditt djur fått i sig glykol.

 

Vad kan du göra själv?

För att förebygga problem med förgiftning är det viktigt att vara medveten om vad din katt inte tål. Lär dig så mycket som möjligt om olika ämnen och ha kontroll över vad din katt får i sig så långt det är möjligt. Händer det akut, kontakta veterinär.

Kontakta veterinär

Har din katt ätit något giftigt, eller fått i sig för stor dos av något som inte är bra för katten? Ta noga reda på vad den ätit, hur länge sedan det var och i vilken mängd. Kontakta sedan din klinik eller ditt djursjukhus. Vid besök, ta om möjligt med det katten fått i sig, till exempel förpackningen med choklad, paketet med råttgift eller medicinburken.

Ring och kom sedan in så snabbt som möjligt.

Svårbedömda symtom

Många förgiftningar ser man inte på en gång. Symtomen kan komma efter en tid och dessutom vara diffusa. Det kan handla om att katten får feber, är trött, hängigt, inte vill äta eller får bleka slemhinnor. Akuta symtom kan vara att katten kräks, får diarré, andas hastigt eller är ”speedat”.

Försök aldrig få din katt att kräkas

Ibland får djurägare rådet att försöka framkalla kräkning genom att ge katten salt eller annat. Ring alltid veterinär för att få råd, och ge absolut inte katten salt, den kan få saltförgiftning istället. Katten ska kräkas under kontrollerade former hos veterinär.

 

Vad gör veterinären?

Veterinären undersöker din katt och sätter in behandling utifrån vilken förgiftning det gäller. Om din katt precis har fått i sig något farligt ämne kan vi hjälpa den att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. På så sätt kan man undvika att katten utvecklar några förgiftningssymtom.

Så här går undersökningen till:

1. Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
– Vad och hur mycket du misstänker att din katt fått i sig.
– Hur länge symtomen pågått.
– Om katten haft problem tidigare.
– Finns råttgift där din katt vistas.
– Har ni haft gäster eller serverat något ovanligt.

2. Veterinären undersöker katten och dess hud.

3. Utifrån vad veterinären misstänker att felet är, tas prover.

4. En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.

5. En eventuell behandlingsplan läggs upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

Behandling

Beroende på förgiftningens art och de skador förgiftningen orsakat sätts behandling in. Det kan handla om att försöka få ut ämnet genom kräkning, att ge katten dropp för att spola rent. I vissa fall kan vi ge aktivt kol i tablettform eller genom vätska. Vid kraftig förgiftning kan din katt skrivas in. Om lång tid gått sedan förgiftningen behandlar man katten utifrån symtom och utifrån de organ som skadats, oftast med dropp ibland medicin. En del djur får motgift mot de ämnen som det fått i sig. Mot råttgift kan vi behandla med  medicin. Kraftiga inre blödningar kan kräva blodtransfusioner.

LÄS MER OM KATTSJUKDOMAR PÅ DJURVÅRDGUDEN