Välj land

Om tumörer och knölar hos hund

Har du upptäckt en konstig knöl på din hund?

Det behöver inte vara farligt, men en knöl bör alltid undersökas eftersom den i värsta fall kan vara en tumör.

Allt fler hundar behandlas idag för tumörsjukdomar. Våra sällskapsdjur ses alltmer som familjemedlemmar och djurägare vill att svåra sjukdomar ska behandlas. Djuren blir också allt äldre, vilket gör att risken ökar för att fler får cancer, som ofta är en ålderssjukdom. Dessutom har både kunskapen om hur man behandlar tumörer hos djur ökat och utrustningen blivit alltmer avancerad.

Här får du veta mer om cancer hos hundar och om hur sjukdomen behandlas.

 

Hur får en hund en tumör?

Tumören börjar med en cellmutation, en förändring i en cell som är felaktig. Den felaktiga cellen delar sig snabbare än normala celler. Ett antal cellmutationer bidrar till att en cancercell bildas. När en tumör får mer blodtillförsel så växer den snabbare. Men kom ihåg att det finns både godartade och elakartade tumörer. Det är ofta de elakartade som växer snabbast och är farliga.

En hund kan gå omkring med en växande tumör under lång tid utan att man vet om det. Det är därför man oftast upptäcker cancer i ett sent skede, inte minst när det gäller djur, som inte kan förmedla vad de känner. I en amerikansk undersökning visade det sig att ungefär 45 procent av alla hundar över tio års ålder dog av cancer. En annan undersökning visade att ungefär 23 procent av alla hundar dör av någon cancersjukdom. Det beräknas att en av fyra hundar äldre än två år dör av cancer.

Onkologi

Läran om tumörsjukdomar kallas onkologi. Onkos betyder massa eller svulst och logi betyder lära. Ordet cancer betyder kräfta och härrör från cancerns växtsätt. Den sprider i vissa fall ut sig i den omgivande vävnaden med armliknande utskott. Ordet cancer används ofta men inte alltid helt korrekt. Begreppet cancer bör egentligen reserveras för när det är bevisat att det är en elakartad, så kallad malign, tumör. En godartad tumör kallas för en benign tumör. Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos.

 

Tumör hund – symtom och orsaker

Eftersom tumörer kan utvecklas i organ i hela kroppen, kan symtomen vara väldigt olika. Gemensamt är att ju tidigare man ställer diagnos, desto bättre är ofta prognosen. Risken är då mindre att tumören spridit sig och sjukdomen är lättare att bota. Kom ihåg att knölar i hundens hud kan bero på mycket annat än cancer, som infektioner eller helt ofarliga ansamlingar av fett.

Orsaker

Cancer är en komplex sjukdom som kan uppstå av en rad olika anledningar, till exempel kronisk exponering av solljus, genetiska orsaker, kronisk inflammation eller skada på kroppen. Även hormoner och vissa virusinfektioner kan påverka utveckling av tumörer hos hund.

Symtom

Symtomen på cancer är ofta ospecifika och diffusa. Det kan vara allt från en knöl i huden till krampanfall, trötthet, kräkning, diarré eller hosta. Men dessa är också vanliga symtom på andra sjukdomar och behöver alltså inte betyda att ditt djur drabbats av just cancer. Symtomen ska tas på allvar och du bör ändå kontakta veterinär.

Symtomen kan bestå av:

• Onormala svullnader som växer eller inte går över.
• Sår som vägrar läka.
• Blödning från någon kroppsöppning utan känd orsak.
• Smärta.
• Ovillighet att röra sig,
• Ihållande hälta eller stelhet,
• Feber.
• Snabb eller extrem viktminskning.
• Konstant trötthet.
• Svaghet.
• Tydligt nedsatt aptit.
• Problem att svälja eller äta.
• Motbjudande lukt.
• Svårighet att andas, kissa eller bajsa.

 

Vad kan du göra själv hemma?

Det viktigaste du kan göra för att upptäcka en knöl hos din hund är att undersöka den regelbundet. Har du dessutom koll på vad som är normalt beteende för din hund kan du tidigare upptäcka förändringar. Medelålders och äldre hundar kan du ta till en hälsokontroll då veterinären går igenom hela djuret och det blir ordentligt undersökt.

Undersök din hund

Gå igenom hundens kropp regelbundet och noga från topp till tå. Kläm och känn längs med hela kroppen ner till varje tass. Känn mellan trampdynorna. Titta i öron och mun, glöm inte att titta under tungan och i gommen. Lyft på svansen och titta på området kring analöppningen. Känn på lymfkörtlar och juver. Se hur hunden rör sig, finns någon hälta, verkar djuret ha ont någonstans?

Upptäcker du en knöl, börja med att bara notera den, och håll sedan koll på om den växer. Känn på knölen varje vecka. Växer den, kontakta veterinär. Det gäller att ställa diagnos snabbt. Knölar kan också vara bölder som vuxit, till exempel om hunden blivit riven eller biten.

 

Vad gör veterinären åt tumör hos hund?

Inom Evidensia bedrivs en högt specialiserad behandling av hundar med tumörsjukdomar. Varje klinik kan hjälpa dig att undersöka knölar hos hund och du kan få remiss till våra större djursjukhus som erbjuder avancerad diagnostik, kirurgi och flera typer av behandling med cellgifter.

Diagnos

Diagnos ställs genom undersökning, blodprover, cellprov, röntgen, ultraljud, CT, MRI, vävnadsprover med mera. När man vet vilken tumörtyp det rör sig om görs ibland kompletterande undersökningar för att kunna föreslå den bästa behandlingen. De tankar, önskemål och förutsättningar du som djurägare har, påverkar naturligtvis valet.

Behandling

Inom veterinärmedicinen används kirurgi, medicin och strålning mot cancer. Metoderna används var och en för sig eller i kombination och beroende på tumörens typ, tidpunkt för diagnos samt ålder och allmäntillstånd hos katten eller hunden. Syftet kan vara att bota djuret, hålla tumören under kontroll, att fördröja symtom och att öka eller behålla djurets livskvalitet.

Cancer och etik

Att behandla cancer hos hund är alltid ett etiskt ställningstagande. Även om det finns möjlighet att behandla cancer är det en sammanvägning av olika faktorer som påverkar beslutet för just ditt djur. Cancer går inte alltid att bota, men i många fall kan hunden få förbättrad livskvalitet och ett längre liv. Målet är att hunden ska må bättre under och efter behandlingen än vad den gjorde innan. Hunden ska också kunna leva sitt vanliga liv under behandlingen. Du har en tät dialog med veterinären kring vad de olika stegen innebär och du kan välja att avbryta en behandling när du vill.

LÄS MER OM HUNDSJUKDOMAR PÅ DJURVÅRDGUIDEN