Hästkliniken Skellefteå

Öppettider

De flesta tisdagar.

Telefontid 7.30 – 8.30, därefter i mån av tid.
Telefon till Umeåkliniken: 090-22330
Telefon till kliniken i Skellefteå de dagar kliniken är öppen: 0910 – 379 80