Fölsjuka

Fölsjuka är inte en bestämd sjukdom som orsakas av en bestämd bakterie. Det är en sammanfattande beteckning för sjukdomar som orsakas av bakterier. Fölen drabbas oftast under de första levnadsveckorna. Symtomen utvecklas fort och fölet slutar äta och blir kraftigt allmänpåverkat. Därför är det viktigt att vara vaksam under fölets första känsliga tid.

Föl som ligger ner. Symtom på fölsjuka är bland annat att fölet sover mycket.

Ett föl som drabbas behöver ofta intensivvård.

Begreppet fölsjuka inrymmer:

 • För tidigt födda föl.
 • ”Svaga” föl.
 • Föl som fått för lite råmjölk eller råmjölk av dålig kvalitet och därmed har dåligt skydd av antikroppar.

Det finns en rad olika bakterier som orsakar fölsjuka.
Det som är gemensamt för dem alla är att de sprids med blodet i fölets kropp och ger sekundära infek­tioner såsom:

 • Ledinfektioner.
 • Hjärnhinneinfektion.
 • Lunginflammation.
 • Diarré och allmän blodförgiftning.

Infektionerna får fölet genom inandningsluften, genom munnen eller genom en infektion i naveln.

Symtom på fölsjuka

Tidiga tecken på fölsjuka är när fölet:

 • Har nedsatt aptit.
 • Sover/ligger mer än normalt.
 • Har rodnade slemhinnor,
 • Får temperaturstigning och kalla öron och extre­miteter.

Uppsök veterinär om ditt föl har något eller några av dessa symtom.

Behandling vid fölsjuka

Behandlingen kräver ofta medicinsk intensivvård. Det är viktigt att fölet kommer till behandling så tidigt som möjligt. Det kan vara livsavgörande. Antibiotikabehandling och plasmadropp med antikroppar krävs oftast och kirurgisk behandling om leder är infekterade. Det är också viktigt att kontrollera att fölet kissar och bajsar normalt.

Intensivvård

Intensivvården kräver stora arbetsinsatser eftersom dropp ska passas, föl ska vändas, fölet behöver hjälp att resa sig och att få di eller sondmatas. Det kan bli många medicineringar, provtagningar och andra behandlingar under ett dygn.

Här hittar du hästsjukhus och hästkliniker som kan hjälpa dig om ditt föl eller din häst blir sjuk.