Det känsliga fölet

Infektioner angriper lätt det känsliga fölet. Fölsäsongen är en hektisk tid med passning och oro för att fölet ska utvecklas normalt. Ett nyfött föl tål en hel del men går det fel så går det fort utför. De har små reserver att ta till. Har allting gått bra de första två dygnen är fölet vanligtvis helt friskt.

Infektioner hos det känsliga fölet

Den enskilt viktigaste orsaken till att föl råkar ut för sjukdomar är att de föds utan antikroppsskydd mot infektioner och med ett outvecklat immunförsvar. Därför är de helt beroende av de antikroppar de får via råmjölken. Samtidigt utsätts fölet för en mängd smittämnen så snart det lämnar den varma och trygga livmodern. De första veckorna i fölets liv är de viktigaste då det är extra mottagligt för infektioner.

Vissa nyfödda föl är extra infektionskänsliga.
Det kan bland annat bero på att:

  • Mamman haft livmoderinflammation.
  • Att stallhygienen varit dålig.
  • Att fölet är för tidigt fött.

Som prematura räknas föl födda mellan dag 300-320 och dessa har sämre överlevnadsodds än andra föl på grund av bland annat svårigheter att dia och låg vikt.

Här kan du läsa mer om fölsjuka och annat som ett nyfött föl kan råka ut för.

Den viktiga råmjölken

Vi rekommenderar att man kontrollerar att fölet fått i sig tillräckligt med antikroppar från råmjölken om det finns misstanke att det blivit fel. Det går att ”fylla på” antikroppar med plasmadropp som kan hjälpa fölet att klara den känsliga första tiden.

När ett nyfött föl blir sjukt är det bråttom. Några timmars tidigare behand­ling kan betyda skillnad mellan liv och död. Kontakta alltid veterinär om du misstänker att något inte står rätt till. Här får du information om några vanliga och allvarliga tillstånd, vid sidan av fölsjuka: brusten urinblåsa, förstoppning och böldartad lunginflammation.

Här hittar du hästsjukhus och hästkliniker som kan hjälpa dig om ditt föl eller din häst blir sjuk.

 

Det känsliga fölet behöver råmjölk.

Ett normalt nyfött föl bör ha rest sig inom en timme och börjat dia stoet. Råmjölken innehåller viktiga antikroppar som skyddar det nyfödda fölet.