Användarvillkor Min Veterinär

Användarvillkor Min Veterinär

Dessa användarvillkor (”Användarvillkor” eller ”Avtalet”) gäller mellan Evidensia Smådjur AB, org. nr. 556931-2712 (”Evidensia”, ”vi” eller ”oss”) och den kund som registrerar sig som användare (”Användaren” eller ”du”) avseende Evidensias tillhandahållande av användarkonto och tillhörande tjänster på den tekniska plattformen Min Veterinär (”Appen”).

Genom Appen kan du boka en tid hos en av Evidensias legitimerade veterinärer för att få hjälp och rådgivning för hund, katt och smådjur via video. Mer information om våra veterinärer och vår verksamhet hittar du på Evidensia Min Veterinär och evidensia.se.

För att teckna Avtal, skapa ett användarkonto och boka videosamtal via Appen måste du vara minst 18 år. För att logga in behöver du identifiera dig med e-legitimation (BankID).

Genom att logga in och använda Appen bekräftar du att du är behörig att ingå Avtalet och att du godkänner dessa Användarvillkor i sin helhet.

Ditt användarkonto

Ditt användarkonto är personligt och du ansvarar för tillsyn över att ingen annan kommer åt ditt användarkonto. Du ansvarar för all användning av Appen som sker via ditt användarkonto. Du ansvarar för att de uppgifter du fyller i är korrekta och uppdaterade. Du kan när som helst uppdatera dina kontaktuppgifter samt uppgifter om ditt djur i Appen.

Om du har besökt någon av våra kliniker tidigare och finns i vårt journalsystem kommer vissa uppgifter från journalsystemet kopplas till ditt användarkonto. I Appen sparas bl.a. uppgifter om dig, ditt djur samt information om vad du söker vård för. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns nedan under avsnittet ”Personuppgifter”.

Bokning

För att boka ett videosamtal via Appen behöver du välja vilket djur du söker vård för, välja en tillgänglig dag och tidpunkt för besöket samt lägga till information om ditt djur och beskriva besvären som du söker vård för. Du kan boka tid för veterinärkonsultation, fästingrecept eller receptförnyelse.

Veterinärkonsultationen tillhandahålls av den veterinär du har bokat tid hos.

Priser och betalning

Du betalar för videosamtalet vid bokningen direkt i Appen, via Swish eller bankkort. Betalning för videosamtalet sker i förtid innan mötet påbörjas. Användare kan inte påbörja videosamtal med Evidensia innan betalning har erlagts.

Priser och avgifter för videosamtal via Appen och eventuella övriga tillämpliga priser framgår av vid var tid gällande prislista. Prislistan tillhandahålls på vår webbplats och i Appen.

Avbokning

Om du vill avboka ditt videosamtal kan du göra det upp till 60 minuter innan bokad tid direkt i Appen under fliken ”Mina ärenden”. Om avbokning sker enligt ovan ska betalning som erlagts för videosamtalet återbetalas inom 14 dagar på samma sätt som du betalade vid bokningstillfället. Om du ställer in inbokat videosamtal senare än 60 minuter innan samtalet ska äga rum har du inte rätt till återbetalning av erlagt belopp för videosamtalet.

Om situationen blir akut i väntan på videokonsultationen, vänligen kontakta en av våra kliniker direkt. Kontaktuppgifter samt direktlänkar till klinikernas webbplatser hittar du här.

I det fall Evidensia måste avboka videosamtalet görs detta via Appen och du informeras om avbokningen via sms och e-post. Betalning som erlagts för videosamtalet återbetalas då inom 14 dagar på samma sätt som du betalade vid bokningstillfället.

Om du har bokat tid för ”Recept för fästingmedel”, men ärendet egentligen berör sjukdomsbesvär, kommer tiden avbokas när det upptäcks av Evidensia och du kommer informeras om att du ska boka tid för ”Veterinärbesök via video”. Betalningen som erlagts för videosamtalet återbetalas inte vid felbokad tid. Motsvarande gäller i det fall du har bokat tid för ”Veterinärbesök via video”, men besöket avser ”Recept för fästingmedel”.

Särskild information om veterinärkonsultationen

Evidensia kommer att tillhandahålla veterinärkonsultation i enlighet med gällande lagar och regler och vara noggranna och omsorgsfulla när vi erbjuder rådgivning om djurs hälsotillstånd eller behov av vård. Appen och dess tjänster utgör ett komplement till den traditionella veterinärvården som Evidensia bedriver.

Ansvarsbegränsning

Evidensia ansvarar gentemot Användare endast för skada som orsakats av vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av veterinärkonsultationen, dock inte för indirekt skada. Evidensia ersätter inte förlust, skada eller utebliven vinst i näringsverksamhet.

Ersättning enligt ovan är under alla omständigheter begränsat till ett högsta belopp om 10 000 SEK.

Remitterad till klinik

Om en fysisk undersökning av veterinär behövs blir du remitterad till lämplig klinik. Om du blir remitterad till en Evidensiaklinik dras kostnaden för videosamtalet av från kostnaden för klinikbesöket. Avdraget dras av mot uppvisande av kvitto från Min Veterinär. För att kunna utnyttja avdraget krävs att det fysiska besöket på en Evidensiaklinik gäller samma ärende och djur som vid videosamtalet hos Min Veterinär samt att besöket sker inom två (2) veckor efter videosamtalet hos Min Veterinär.

Personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Appen och våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling i vår integritetspolicy.

Tillhandahållande och tillgänglighet

Vi strävar efter att tillhandahålla en så god användarupplevelse som möjligt. Vi utvecklar Appen ständigt och det kan innebära att vi utför förändringar i befintliga och framtida tjänster. Vi kan komma att helt eller delvis uppdatera eller ändra innehållet i Appen samt att helt eller delvis upphöra att tillhandahålla Appen samt de tjänster som erbjuds. Appen kan tillfälligt komma att vara helt eller delvis otillgänglig på grund av planerat underhåll, tekniska komplikationer eller driftsstörningar.

Om du bryter mot dessa Användarvillkor har Evidensia rätt att med omedelbar verkan stänga av ditt användarkonto. Om ditt användarkonto har stängts på grund av missbruk av Appen eller för att du på annat sätt bryter mot dessa Användarvillkor har du inte rätt att på nytt registrera eller skapa ett nytt användarkonto utan medgivande från Evidensia.

Avregistrering

Användarvillkoren gäller så länge du har ett användarkonto registrerat i Appen. Om du inte längre vill vara bunden av dessa Användarvillkor ber vi dig att vända dig till hemsida@evidensia.se. Det räcker inte med att bara radera Appen. Notera att vi enligt lag är skyldiga att bevara journaluppgifter under en viss tid och att journaluppgifter därav inte raderas hos Evidensia när du raderar ditt användarkonto. Läs mer om vår hantering av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter till Appen och dess innehåll (inklusive, men utan begränsning till, appdesign, text, grafik och all programvara och källkoder kopplade till Appen) ägs av eller licensieras till eller används på annat lagenligt sätt av Evidensia.

Vid åtkomst till Appen godkänner du att du kommer att få tillgång till innehåll enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Inget av innehållet får laddas ner, kopieras, reproduceras, överföras, lagras, säljas eller distribueras utan skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta utesluter inte nedladdning, kopiering och/eller att skriva ut sidor från Appen för personligt, icke-kommersiellt hemmabruk. Det är däremot inte under några omständigheter tillåtet att filma konsultationer med veterinärer eller att på något sätt sprida sådant material.

Det är inte tillåtet att modifiera, använda eller förmedla informationen från Appen i kommersiellt syfte. Obehörig användning eller distribution av material från Appen kan leda till civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder enligt gällande lagstiftning. Evidensia kan komma att utöva sina immateriella rättigheter i den utsträckning lagen tillåter.

Ändringar i avtalsvillkor

Evidensia kan komma att ensidigt ändra dessa Användarvillkor. Vid väsentliga ändringar kommer du att meddelas om de uppdaterade villkoren vid inloggning i Appen. Vid var tid gällande användarvillkor finns alltid tillgängliga på vår webbplats här.

Övrigt

Användaren får ej överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

Evidensia har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

Om du har problem med eller är missnöjd med Appen och de tjänster som tillhandahålls där kan du vända dig till hemsida@evidensia.se och/eller välja att sluta använda Appen. Om du anser att någon av våra veterinärer har gjort en felbehandling, ska du vända dig till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård vilken är den myndighet i Sverige som prövar frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal.

Tvistlösning

Eventuella tvister i samband med dessa Användarvillkor ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Kontaktuppgifter

Evidensia Djursjukvård AB
Telefonnummer: 0771-45 40 00
E-post: minveterinar@evidensia.se
Adress: Östhammarsgatan 74, 115 28 Stockholm