Nyhetsarkiv

12 januari, 2017

Kirurgisk laser

Laserbehandling kan användas inom kirurgi och oftalmologi. Kirurgisk laser kan användas vid bland annat vid mjukdelskirurgi, tumörkirurgi hos smådjur samt intraokulärt (i ögat).…

Läs mer

10 januari, 2017

Mag-tarmutredning

Om ditt djur har frekventa symtom från mag-tarmkanalen i form av till exempel kräkningar och diarré bör du kontakta veterinär.…

Läs mer

13 december, 2016

Evidensia Djurkliniken Frölunda

Välkommen till djurkliniken i Västra Frölunda! Djurkliniken Frölunda erbjuder professionell, högkvalitativ och snabb vård utan att tappa den trygga klinikkänslan.…

Läs mer

05 december, 2016

Vårdavdelning

Ibland behöver ditt djur stanna kvar hos oss. Det kan vara för medicinsk utredning eller för vård efter en omfattande…

Läs mer

05 december, 2016

Infektionsavdelning

På vår infektionsavdelning vårdas patienter med smittsamma sjukdomar. Även de potentiellt smittbärande patienterna vistas här under vårdtiden, exempelvis djur med feber eller…

Läs mer

05 december, 2016

Kirurgiavdelning

På vissa djursjukhus är de kirurgiska och de medicinska patienterna uppdelade på olika avdelningar. På kirurgiavdelningen vistas då de patienter…

Läs mer

05 december, 2016

Medicinavdelning

För djur som behöver stationär vård finns det möjlighet att skriva in djuret för fortsatt utredning och eller medicinsk behandling.…

Läs mer

28 november, 2016

Avmaskning övriga djur

Avmaskning av kaniner och gnagare Dessa djurslag har mycket sällan problem med inälvsparasiter varför någon rutinavmaskning inte rekommenderas. Misstänker du…

Läs mer

28 november, 2016

Tandvård kanin

Tandbesvär hos kaninen är inget du som djurägare kan behandla själv. Om du märker att din kanin har slutat äta…

Läs mer