Välj land

Remiss

Detta är ett formulär för remitterande veterinärer

 • Välj klinik

 • Veterinär

 • Ange om remissen skall ställas till en specifik veterinär:
 • Avdelning

 • Remitterande veterinär

 • Information om djurägaren

 • Information om patienten

 • (Om djuret är oförsäkrat, skriv "oförsäkrad" i rutan)
 • Ange anamnes

 • Beskriv status / Ange diagnos

 • Remitteras för / önskad åtgärd:

 • Bifoga filer

 • Dra filer hit eller

Välj land