Välj land

Om diarré och kräksjukdomar hos hund

Är din hund dålig i magen, händer det att din hund kräks eller ha lös avföring? Eller har din hund plötsligt börjat kräkas häftigt eller fått besvärlig diarré?

Svarar du ja på någon av frågorna är du inte ensam. En svensk undersökning visar att kräkning och diarré är bland de vanligaste problem som hundägare uppsöker veterinär för.  Besvären kan ha många orsaker och det är viktigt att kontakta veterinär om problemen är stora eller återkommer ofta.

Om hunden är akut sjuk eller har blod i kräkningarna eller avföringen är det mer bråttom.

 

Magens och tarmens viktiga funktion

I magsäcken och tarmen delas födan till mindre bitar och näringsämnen utvinns för att absorberas av tarmen. Sedan sprids dessa vidare genom blodet till olika delar av kroppen. I tarmen ”sorteras” också slaggprodukter som inte kan absorberas bort, och blir till avföring. En fungerande mag- och tarmfunktion är a och o för att din hund ska må bra.

Immunförsvaret

Att magen och tarmen fungerar normalt krävs bland annat för att din hund ska kunna ta upp näring i fodret på rätt sätt. I magtarmkanalen finns också en tarmflora som fyller många funktioner, bland annat att tillverka näringsämnen som vitaminer och fettsyror. Närmare 90 % av hundens immunförsvar är samlat i magtarmkanalen och skyddar mot de sjukdomsframkallande bakterier och virus som hunden kan utsättas för. Hur magen och tarmen mår kan påverka resten av hundens kropp.

Avföringen

En frisk hund har oftast avföring en till tre gånger om dagen. Avföringen ska vara fast och gå att plocka upp.

 

Diarré hos hund – symptom och orsaker

Det är inte normalt att en hund kräks eller att en hund har diarré ofta. Om din hund ofta har problem med mag-tarmkanalen kan detta ha många olika orsaker. Sök vård i tid! Det finns också risk att vätskebalansen rubbas vid akuta kräkningar eller diarréer. Särskilt valpar är känsliga för vätskeförlust och behöver snabbt få veterinärvård.

Akuta problem

Bland dem som söker vård för magtarmproblem är akuta problem det vanligaste. Vanliga orsaker är att hunden har fått i sig något olämpligt men det kan också bero på parasiter, virusinfektioner eller andra sjudomar i magtarmkanalen. Allvarliga orsaker till akuta symtom är bukspottkörtelinflammation och parvovirus. Akuta kräkningar kan också bero på sjukdomar i något annat organ än själva magtarmkanalen, t ex livmoderinflammation, prostataproblem, leversjukdomar och hormonella sjukdomar.

Vissa djur reagerar negativt på stress och får diarré vid resor, utställningar med mera. Hunden kan också reagera om du plötsligt bytt foder. Även antibiotika kan göra att tarmfloran rubbas vilket kan ge diarré hos hund.

Kroniska problem

Om besvären pågått längre än tre veckor eller är återkommande, räknas de som långvariga och behöver utredas. Andra tecken på kroniska problem i magtarmkanalen kan vara avmagring, trötthet eller minskad aptit. Kräkning och diarré kan vara tecken på sjukdomar i andra områden i kroppen, som infektioner och inflammationer i könsorgan, urinvägar, lever, bukspottkörtel, binjurar och andra inre organ. Även tumörsjukdomar kan ge en hund diarré och orsaka att en hund kräks.

 

Om din hund kräks eller vid diarré hos hund

Tillfälliga problem kan du ta hand om själv om symtomen är lindriga, hunden får i sig vätska och är pigg för övrigt. Med skonkost några dagar kan din hund bli bra igen. Ge aldrig din hund kosttillskott eller preparat för människor.

Förebygg mag- och tarmbesvär

  • Ge alltid din hund foder av hög kvalitet. Olika djur är olika känsliga för foder och annat de får i sig. Byt inte foder ofta och var restriktiv med godis.
  • Håll koll på det normala beteendet. Det är bra att veta hur ofta din hund normalt har avföring eller kräks. Då är det lättare att upptäcka problem.
  • Se till att din hund regelbundet vaccineras mot parvovirus.

Skonkost

Vid tillfälliga och lindriga besvär kan du sätta in skonkost några dagar. Det finns speciella dietfoder hos veterinär. Du kan också ge hunden kokt ris och kokt fisk eller kokt kyckling i mindre, men fler portioner än vanligt. Håll koll på att din hund verkligen får i sig mat. Det kan vara negativt för tillfrisknandet och hälsan om djuret inte får i sig mat under så kort tid som ett dygn, framförallt för unga hundar. Ta också tempen på hunden och se till att den får i sig vätska. Det finns också medel för hundar att köpa på apotek som lägger  sig som en skyddande hinna i magtarmkanalen.

 

Vad gör veterinären?

Kontakta alltid veterinär om hunden inte blir bättre eller om den får återfall. Om hunden blir akut dåligt med kräkning och diarré, eller om det kräks blod är det mer bråttom. Om din hund inte kan dricka vatten utan att kräkas, får feber eller blir mycket slött behöver du ta dig till veterinär.

Så här går undersökningen till:

1. Veterinären lyssnar och ställer en rad frågor. I sjukdomsbeskrivningen ingår bland annat:
– Hur länge har hunden kräkts eller haft diarré.
– Har du sett blod i avföringen eller kräkningarna.
– Hur brukar magen och avföringen fungera.
– Har hunden fått i sig något olämpligt/har något hänt som kan utlösa stress.
– Vad äter djuret normalt.
– Har hunden gått ner i vikt.

2. Veterinären undersöker din hund.

3. Veterinären tar prover för att ta reda på mer om sjukdomen.

4. Beroende på provsvar och hur kraftiga symtom din hund visar läggs en behandlings- eller utredningsplan upp, inklusive planering av återbesök för uppföljning.

5. En diagnos, eller preliminär diagnos, ställs.

Behandling

Vid akuta besvär är intravenös vätska det viktigaste. Vid intensiva kräkningar kan buken röntgas. Man kan också göra ett ultraljud för att bedöma magtarmkanalen. Vid svåra kräkningar ges ibland medel mot detta, men först efter att till exempel en främmande kropp har uteslutits. Behandlingen utgår från vilken sjukdom hunden har. Hittar man parasiter ska detta behandlas utifrån vilken parasit det är. I vissa fall sätts antibiotika in. Hunden kan också få tarmslemhinneskyddande medel. Vid misstanke om kroniska problem påbörjas en utredning. Ibland används endoskopi för att gå ner i magsäcken och tarmkanalen för att upptäcka förändringar och ta vävnadsprov. De flesta hundar med kroniska magtarmproblem kan efter utredning leva ett bra liv med behandling.

LÄS MER OM HUNDSJUKDOMAR PÅ DJURVÅRDGUIDEN

Välj land